logosprozogi02

 

 

bipLogo


SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania  na odległość i stworzona  możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizowane będą  treści podstawy programowej z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami prowadzona będzie poprzez rozmowy telefoniczne, SMS, mail bądź wykorzystywane portale edukacyjne. Ustalono:

1. Lekcje realizowane  będą od poniedziałku do piątku godzinach 8.00 – 15. 30 na podstawie ustalonego tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas, z uwzględnieniem w szczególności:

a) równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizycznch uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

2. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, min.:

materiałów w postaci elektronicznej, np.:

- dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/ 
- dostępnych stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
- dostępnych na Google Classroom,
- prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
- innych proponowanych przez nauczycieli, rekomendowanych przez MEN.

materiałów bez użycia monitorów ekranowych, np.:

- wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń, materiałów plastycznych, narzędzi technicznych dostępnych w domach uczniów.

3. Zajęcia będą realizowane przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

4. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez otrzymanie informacji zwrotnej w postaci wykonanego zadania, a wiedza i umiejętności uczniów podlegają weryfikacji.

5. Uczniowie, rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

6. Informacje o postępach w nauce przekazywane będą podczas zaplanowanych konsultacji rodziców z nauczycielami.

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące kształcenia na odległość, oceniania, sposobów konsultacji, wsparcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach prześlą wychowawcy każdemu rodzicowi.

DRODZY UCZNIOWIE!

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! Najlepsze efekty daje praca systematyczna, do czego serdecznie zachęcam.

DRODZY RODZICE!

Zachęcajcie  dzieci do samodzielnej pracy. W miarę możliwości wspierajcie (ale nie wyręczajcie)  w wykonywaniu zadań.

Z nieustającymi życzeniami zdrowia
i rychłego powrotu do utęsknionej rzeczywistości
sprzed pojawienia  się koronawirusa,
dbajcie o siebie i swoich bliskich
dyrektor szkoły Bernadetta Zunek

 

 


 Klasa III laureatem konkursu "Oklaski za odblaski"

Oklaski001
 
Uczniowie klasy III mają szczęście w konkursach poetyckich dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po sukcesie w konkursie "Rymowanka - Zachęcanka" organizowanym przez Komendę Główną Policji, teraz cała klasa zajęła II miejsce w konkursie "Oklaski za odblaski" zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Komendę Powiatową Policji w Szczytnie. Uroczyste wręczenie nagród przez przedstawicieli tych instytucji odbyło się w naszej szkole w dniu 14 stycznia 2020 r. Konkurs promował kampanię "Oklaski za odblaski" oraz ideę używania elementów odblaskowych.
Uczniów do konkursu przygotowała Beata Wolff.
 
 
 


KOMUNIKAT DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

DRODZY RODZICE DZIAŁAJMY ROZSĄDNIE I ODPOWIEDZIALNIE

        Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach są w gotowości do pracy. Opracowują materiały, ćwiczenia utrwalające i przekazują je uczniom. Wskazują także strony, portale, serwisy z jakich można korzystać w pracy z uczniami na poszczególnych przedmiotach. Wielu pedagogów prowadzi lekcje on-line z całymi klasami jednocześnie. Dlatego proszę o gotowość Państwa dzieci do nauki zgodnie z ustalonym planem lekcji.

      Na czas rozprzestrzeniania się koronawirusa należy ograniczyć wszelkie kontakty towarzyskie i unikać skupisk ludzi. Zaleca się natomiast pozostawanie uczniów w domu, ewentualnie spacery w gronie rodzinnym.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia
Bernadetta Zdunek
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

Koronawirus Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Rozogach zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra  Edukacji Narodowej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Drogi Rodzicu!

•  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
•  zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
•  jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
•  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
•  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
•  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drogi Uczniu!

•  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
•  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
•  odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i innych materiałów rekomendowanych przez Twoich nauczycieli;
•  przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

•  Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
•  Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
•  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
      
         Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus. Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Wszystkie istotne informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Liczę na odpowiedzialność i rozsądną współpracę.
 
Z poważaniem
Bernadetta Zdunek
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach
 

„Nie bądź obojętny na przemoc – Reaguj!”

Przemoc001    25 lutego odbyło się spotkanie szczycieńskich policjantów z uczniami klasy VIB  pod hasłem: „Nie bądź obojętny na przemoc – Reaguj”!
St. Post. Joanna Manelska oraz dzielnicowy gminy Rozogi asp. Artur Osowiecki wygłosili niezwykle interesującą prelekcję. Wskazali uczniom zachowania społecznie pożądane oraz praktyczne sposoby rozwiązania problemów, tak aby nie obrażać drugiej osoby. Poruszyli także kwestię odpowiedzialności karnej osób, które dopuszczają się różnego rodzaju nadużyć w sieci (m.in. znieważenie). Ważna była również wskazówka na temat utrzymania prawidłowych relacji np. podczas wysyłania wiadomości poprzez różnego typu komunikatory.
Wychowawca klasy VIB - Eliza Herasimiuk

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna