Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rozogach

Nauczyciele

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

  Bernadetta Zdunek – dyrektor, rewalidacja, geografia
  Sylwia Bastek – pedagog
  Monika Ciecierska- Chełstowska – pedagog/psycholog
  Anita Dąbrowska – język angielski, geografia
  Wiesława Dołęga-Dziczek – fizyka, matematyka
  Mirosław Gotlib – wychowanie fizyczne, technika
  Kamila Górniak-Stolarczyk – matematyka, informatyka, rewalidacja
  Eliza Herasimiuk – język polski, terapia pedagogiczna
  Kamila Jachimczyk – świetlica
  Aldona Kaczmarczyk – plastyka, muzyka
  Iwona Kudrzycka – język polski, logopeda
  Małgorzata Madej – historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
  Janina Miłek – wych. fizyczne, biologia, przyroda
  Beata Nicewicz – edukacja wczesnoszkolna
  Agnieszka Olender – język niemiecki
  Justyna Polita – język angielski
  Piotr Radoch – biologia, doradztwo zawodowe, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
  Agata Sochalska – język polski, biblioteka
  Joanna Wasik – matematyka, fizyka
  Grażyna Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna, język polski
  Hanna Wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
  Krystyna Wiśniewska – religia
  Wioletta Żylińska-Zyśk – wychowanie fizyczne, informatyka, rewalidacja

Byli nauczyciele – historia

wrzesień 1945 – Rajewska, po dwóch miesiącach odchodzi ze szkoły;
XI 1945 – I 1946 – Lipkówna, przenosi się do Świętajna;
II – V 1946 – szkoła została zamknięta z powodu braku nauczycieli;
1 VI 1946 – Władysław Helman zostaje kierownikiem Szkoły Podstawowej w Rozogach;
1 IX 1946 – Irena Helman i Janina Walendziak rozpoczęły pracę w szkole w wyremontowanym budynku po niemieckiej straży granicznej;
1 IX 1947 – Ryszard Strożek, szkoła liczyła 4 nauczycieli;
1 IX 1948 –szkołę opuszcza Ryszard Strożek oraz Wiktoria Dębowska, zaś do szkoły przybyły: Halina Zawadzka i Irena Łużycka; szkoła liczy 166 uczniów;
1 IX 1949 – odchodzą Halina Zawadzka i Irena Łużycka, przychodzi Henryka Łukasiewicz i Stanisław Magdaleński;
1 IX 1950 – rozpoczyna pracę Antonina Chudzik;
1 IX 1951 – Stanisław Magdaleński odchodzi do Orżyn;
1 IX 1952 – do użytku zostaje oddany wyremontowany budynek przedwojennej szkoły, odchodzi Antonina Kozłowska, przychodzą: Genowefa Ryblewska i Maria Lubka;
1 IX 1954 – do Kwiatuszek odchodzi Henryka Łukaszewska, w szkole zaczyna pracować Teresa Podsiad i Gudelska (z Klonu);
22 XI 1954 – w szkole odbyło się spotkanie z Marią Zientarą – Malewską i Michałem Langowskim;
1 IX 1955 – do szkoły przychodzi Franciszek Trzciński;
4 XII 1955 – po długiej chorobie umiera kierownik Władysław Helman;
1 IX 1957 – do szkoły przychodzi Tadeusz Dąbrowski, odeszła Ryblewska, pozostałymi nauczycielami byli: Teresa Podsiad, Henryka Łukasiewicz, Ludwik Zatryb, Irena Helman – kierownik szkoły;
10 XII 1957 – przy szkole zorganizowano Uniwersytet Powszechny, na który uczęszczali dorośli – kierownikiem została Henryka Łukasiewicz;
1 XI 1958 – do szkoły przychodzi Genowefa Kaczyńska (Gut);
1 XI 1959 – przy szkole powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, przeniesiona z Wilamowa, kierownikiem zostaje Stanisław Magdaleński;
12 I 1960 – odbyło się spotkanie z Karolem Małłkiem na temat historii Mazur, opowiedział kilka gadek mazurskich po mazursku;
1 IX 1960 – Tadeusz Dąbrowski odchodzi do Wilamowa, a przychodzi Genowefa Dąbrowska, w szkole pracowali jeszcze: Irena Helman, Genowefa Kaczyńska, Henryka Łukasiewicz i Stanisław Magdaleński;
1 IX 1961 – w szkole rozpoczyna pracę Henryk Dąbrowski;
28 I 1963 – odszedł Stanisław Magdaleński do KP PZPR;
3 VI 1963 – szkołę odwiedza Igor Newerly, który musiał się zatrzymać w Rozogach z powodu awarii samochodu;
1 IX 1965 – do szkoły przychodzi Krystyna Kobus;
1 VIII 1965 – zatrudniona zostaje sekretarka Alina Pszczółkowska;
1 IX 1966 – w szkole zaczyna pracę Maria Szymańska i sekretarka Zofia Jabłonowska nauczyciele: Maria Kowalska, Krystyna Kobus, Henryk Dąbrowski, Irena Helman, Henryka Łukasiewicz;
16 XII 1968 – w szkole odbyło się zebranie w związku z przystąpieniem do konkursu „konkurs 6 gromad”, festyn odbywa się 24 sierpnia 1969 r.;
2 IX 1969 – pracę w szkole rozpoczyna Maria Januszczyk i Stanisław Gontarczyk, na emeryturę odchodzi Henryka Łukasiewicz;
1 IX 1970 – na emeryturę odchodzi Irena Helman, kierownikiem szkoły został Tadeusz Dąbrowski; pracę rozpoczyna Alina Żurawska, w szkole pracują: Henryk Dąbrowski, Genowefa Dąbrowska, Genowefa Gut, Maria Szymańska, Krystyna Kobus, Maria Januszczyk, Stanisław Gontarczyk, Zofia Jabłonowska – sekretarka, Stefania Dąbkowska – woźna, Maria Kąkol – sprzątaczka;
1 IX 1971 – do szkoły przychodzi Jadwiga Pepłowska z Wilamowa, gdzie została zlikwidowana szkoła, odchodzi Alina Żurawska do Olszyn;
1 IX 1972 – odchodzi Maria Szymańska do Chełmna, przychodzi Irena Zakrzewska;
9 I 1973 – Tadeusz Dąbrowski zostaje dyrektorem gminnym;
13 III 1974 – do Olszewki zostaje przeniesiona Irena Zakrzewska;
2 IX 1974 – w szkole rozpoczyna pracę Roman Nowicki i Zofia Kisielewska;
5 IV 1975 – odszedł Roman Nowicki, na jego miejsce zatrudniony został Nowotka Marek;
1 IX 1975 – do szkoły przychodzi Zofia Kozon;
1 IX 1976 – do szkoły przyszła Halina Zdunek wraz z uczniami kl. V-VI z Występu;
12 XI 1976 – szkołę odwiedził I sekretarz ambasady ZSRR w PRL Kuzniecow;
1 IX 1978 – zaczyna pracę Marian Ocipiński;
20 VIII 1979 – pracę podjęli Anna Kobrzyńska, Danuta Rabionek i Waldemar Rabionek;
1 IX 1980 – rozpoczyna pracę Andrzej Rangosz;
1 IX 1982 – do szkoły przychodzą: Mariola Dąbrowska (Saulewicz), Bogdan Saulewicz i Teodor Bieńkowski
1 IX 1984 – dyrektorem szkoły zostaje Maria Zych, do szkoły przychodzi Jarosław Mrozek i Jolanta Mrozek;
1 IX 1985 – skład Rady Pedagogicznej:
Zych Maria – dyrektor
Ocipiński Marian
Kozon Zofia
Kobus Krystyna
Saulewicz Bogdan
Mrozek Jarosław
Mrozek Jolanta
Rangosz Andrzej
Zdunek Halina
Rangosz Bożena – rozpoczęła pracę w szkole
Gos Iwona – rozpoczęła pracę w szkole
Piszczyk Maria – rozpoczęła pracę w szkole
Deptuła Irena – (Kaczmarczyk) – rozpoczęła pracę w szkole
Zarecka Iwona – rozpoczęła pracę w szkole;

1 XI 1985 – pracę rozpoczął Zbigniew Kudrzycki;
1 XI 1986 – w szkole zaczyna pracę Leszek Kaczmarczyk;
1 IX 1987 – do szkoły przychodzą Iwona Kudrzycka i Beata Wolff;
18 X 1989 – zaczyna pracę Waldemar Zyśk;
1 IX 1990 – rozpoczęły pracę w szkole Grażyna Zapert i Iwona Kaczmarczyk;
1 IX 1990 – zaczyna pracę Wioletta Żylińska – Zyśk;
1 XII 1990 – do szkoły przychodzi Janina Miłek;
1 IX 1991 – pracę rozpoczeli: Izabela Bączek, Joanna Wasik, Marzena Ciemniewicz, Tadeusz Stańczuk;
1 IX 1992 – Anna Piórkowska zostaje zatrudniona w szkole i zajmuje stanowisko dyrektora szkoły, pracę rozpoczęły: Anna Włodzimieruk i Alina Sawicka;
1 IX 1993 – zaczynają pracę: Wiesława Dołęga – Dziczek, Krystyna Wiśniewska;
X 1993 – zostaje zatrudniona Ewa Czerwińska;
1 IX 1994 – zaczynają pracę w szkole: Małgorzata Pawlak (Kaczyńska), Grażyna Wiśniewska, Barbara Wojciulewicz, ks. Józef Midura;
1 III 1995 – dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Kudrzycki;
1 VI 1995 – pracę rozpoczyna Zofia Ocipińska;
1 IX 1995 – skład Rady Pedagogicznej:
Zbigniew Kudrzycki
Ewa Czerwińska
Halina Czyż
Wiesława Dołęga Dziczek
Anna Grzyb – od 1.09.1995 r.
Irena Kaczmarczyk
Iwona Kaczmarczyk
Zofia Kozon
Iwona Kudrzycka
Janina Miłek
ks. Józef Midura
Małgorzata Pawlak
Anna Piórkowska
Alina Sawicka
Joanna Wasik
Grażyna Wiśniewska
Krystyna Wiśniewska
Barbara Wojciulewicz
Beata Wolff
Grażyna Zapert
Halina Zdunek
Maria Zych
Waldemar Zyśk
Wioletta Żylińska – Zyśk

12 V 1997 – pracę rozpoczyna Eliza Dąbkowska (Herasimiuk);
1 IX 1997 – do szkoły przychodzi Agnieszka Bieniasz;
1 IX 1998 – pracę rozpoczynają Aldona Kaczmarczyk i Teresa Sielska;
1 IX 1999 – do szkoły przychodzą: Zofia Tańska, Mariola Saulewicz, Janina Łachacz, Alina Żarnoch, Beata Rolka (Garela), Małgorzata Madej;
1 IX 2000 – pracę rozpoczyna Olga Trzcińska;
1 IX 2001 – w szkole zaczynają pracować: ks. Józef Dziwik, Anita Dąbrowska, Bernadetta Zdunek, Agata Sochalska, Janina Nosek, Izabela Górska;
30 VIII 2002 – pracę rozpoczyna Katarzyna Kurowska;
1 IX 2002 – do szkoły przychodzą: Małgorzata Wichowska, Joanna Górska, Anna Lis;
1 IX 2003 – pracę rozpoczynają: Marzena Murawska, Ewelina Płocharczyk, Elżbieta Skrobińska i Katarzyna Kłos;
1 IX 2004 – w szkole zostają zatrudnione: Monika Mówińska, Agnieszka Murach;
1 IX 2005 skład Rady Pedagogicznej:
1.      Kudrzycki Zbigniew
2.      Czerwińska Ewa
3.      Kaczmarczyk Aldona
4.      Kaczmarczyk Irena
5.      Kaczmarczyk Iwona
6.      Kaczyńska Małgorzata
7.      Miłek Janina
8.      Mówińska Monika
9.      Nosek Janina
10.     Piórkowska Anna
11.     Sawicka Alina
12.     Sikorska Teresa
13.     Sochalska Agata
14.     Wiśniewska Grażyna
15.     Wiśniewska Krystyna
16.     Wolff Beata
17.     Zdunek Bernadetta
18.     Żarnoch Alina
19.     Żylińska – Zyśk Wioletta

1 IX 2006 – w szkole zostaje zatrudniona Ewa Nagórska;
1 IX 2007 – pracę rozpoczyna Jowita Alicka:
13 VI 2008 – pracę rozpoczyna Alicja Bidler;
1 IX 2008 – w szkole zostaje zatrudniona Julia Duda i Agnieszka Olender;
20 X 2008 – w szkole zaczyna pracę Teresa Kobus.

Ostatnie aktualności

Laboratoria Przyszłości – Klocki KORBO

W naszej szkole rozpoczynamy przygodę z w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach uczniowie zmierzyli się z budowaniem ruchomych obrazów z kloców Korbo,  które w kreatywny