Informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. (AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.)

 

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r.

 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty odbył się w terminie od 17 marca do 19 marca br., tj.

17 marca br., godz. 8:00 – język polski

18 marca br., godz.8:00 – matematyka

19 marca br., godz. 8:00 – język angielski

Egzamin odbył się w reżimie sanitarnym i zgodnie z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021 opracowaną przez CKE.

 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie oraz ich rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.