Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

W 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. W dniu 15 kwietnia 2024 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach uczciła rocznicę Chrztu Polski. Uczniowie przebrani w stroje z epoki, symbolizujące pogańskich Słowian i chrześcijańskich duchownych przybliżyli w poszczególnych klasach okoliczności przyjęcia chrztu przez Polskę. Szerzej to zagadnienie uczniowie klas IV – VIII mogli zgłębiać na lekcjach historii pod kierunkiem pani Małgorzaty Madej.
Chrzest przyjęty przez księcia Mieszka I stanowił bowiem przełomowe wydarzenie, uznawane za początek polskiej państwowości. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku.
Zanim nastąpiło przyjęcie chrześcijaństwa panował politeizm. Słowianie wierzyli w wielu bogów, czcili siły natury, a także duchy przodków i uprawiali czary.
Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej.

Ostatnie aktualności

Dzień Rodziny 24.05.2024 r.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”. – Michael J. Fox Pod takim hasłem odbyła się uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole, w