TROCHĘ WSPOMNIEŃ – Pożegnanie absolwentów 2020/2021

25 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach edukację zakończyło 29 uczniów klasy ósmej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą z udziałem sztandaru i wszystkich uczniów szkoły. Oprawę liturgiczną wspomnianego nabożeństwa przygotowali ósmoklasiści pod kierunkiem pani Krystyny Wiśniewskiej. Dalsza część uroczystości kontynuowana była na sali gimnastycznej w wąskim gronie ósmoklasistów i uczniów klas siódmych z wychowawcami. Po odśpiewaniu hymnu i przemówieniu pani dyrektor Bernadetty Zdunek nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klasy siódmej. Następnie pani dyrektor i wychowawczyni klasy ósmej pani Małgorzata Madej dokonały wręczenia świadectw i nagród kończącym edukację uczniom. Na zakończenie części oficjalnej absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, w którym obiecali wiernie strzec honoru szkoły, a swoje życie opierać na nauce Patrona – Jana Pawła II.
W dalszej kolejności absolwentów pożegnali uczniowie klasy siódmej, tradycyjnie wręczając starszym kolegom upominki. Nie obyło się bez łez. Po tym wzruszającym momencie pożegnania z młodszymi kolegami po raz ostatni zabrali głos absolwenci. Przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Madej część artystyczną rozpoczęli od krótkiej historii swojego pobytu w szkole. Opowieść tą zwieńczyła piosenka nawiązująca do trudnej sytuacji w czasie pandemii. Ubolewając nieco nad swoim losem uczniowie śpiewali :

„Jak bardzo nam się zmienił świat
Niespodziewanie Covid spadł
Relacje porwał wiatr
I człowiek rad nie rad
Przed ekran na godziny siadł”

W dalszych słowach muzycznego utworu młodzież stwierdziła jednoznacznie: „ nauki zdalnej mamy dość, egzamin dał nam nieźle w kość”, na końcu zaś wybrzmiało życzenie odnoszące się do zdalnego nauczania i sytuacji pandemii:” minęło, niech nie wraca już”.
W pożegnaniu absolwentów ze szkołą nie zabrakło odniesienia do nauczania Patrona – Jana Pawła II. Cytując słowa

„Tryptyku rzymskiego”:
„Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj”

młodzież wspominała, że to Patron, jak cierpliwy przewodnik wskazywał im drogę i zachęcał do pracy nad sobą. Uczniowie podkreślali również, iż Jan Paweł II wielokrotnie tłumaczył im, aby „nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastają”.
Po krótkiej refleksji nad nauką Jana Pawła II absolwenci podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie, by całą uroczystość zakończyć z nutą nostalgii i odrobiną humoru słowami piosenki:

„Tyle spraw mam już za sobą
Coraz bliżej nowa szkoła
Już tak wiele przeszło obok
Już jest co żałować
Małym rzeczom zostajemy
W pamiętaniu wierni
Zamiast serca noszę chyba
Odpustowy piernik
Bo najbardziej mi żal:
Klasowego gadania
Telefonów chowania
Splątanych worków z butami
Wycieczek między piętrami
Stołówkowych obiadzików
Tanecznych układzików
Naszych belfrów narzekania
I na Rozogi uciekania”

Wychowawca: Małgorzata Madej

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele