Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłuża do 24 maja br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym.


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłuża do 24 maja br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość. Opierać je będziemy na wspólnie wypracowanych w ostatnich tygodniach metodach nauczania na odległość oraz sposobach współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami według ustalonego planu.

Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za dotychczasową współpracę i proszę o dalsze motywowanie, wspieranie i monitorowanie dzieci w wykonywaniu prac.

Uczniowie, nie ustawajcie w zmaganiach. Wielu z Was pracuje systematycznie, rozwija się, odkrywa nieznane dotąd potencjały. Gratuluję. Wszystkim przypominam o obowiązku systematycznego udziału w zdalnych lekcjach oraz wykonywaniu  zadań. Życzę wytrwałości i owocnej pracy.

Minister Edukacji Narodowej ustalił termin egzaminów ósmoklasisty. Na ten moment jest to 16 – 18 czerwca 2020 r.

Drodzy ósmoklasiści, wykorzystajcie ten dodatkowy czas na przygotowanie się do ważnego momentu w Waszym życiu. Niech  efekty będą jak najlepsze, czego Wam z całego serca życzę. 

Z wyrazami szacunku
Bernadetta Zdunek

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział