Realizacja zadania w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” – Samorozwój przez sztukę

W ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego tematem przewodnim w tym miesiącu był: Samorozwój przez sztukę. Skoncentrowaliśmy się na tym, jakie znaczenie mają dla naszej kondycji psychicznej wszelkie działania o charakterze artystycznym. Zadanie to zostało wykonane przez 4 klasy: I, III, IV a, V pod kierunkiem Pani Grażyny Wiśniewskiej, Hanny Wiśniewskiej, Sylwii Bastek. Uczniowie klasy I wykonali pracę plastyczną pod tytułem „Ulubione zajęcie mojego kolegi”, „Widok z okna mojego kolegi”. Przed wykonaniem zadania rozmawiali z kolegą/koleżanką zbierając potrzebne informacje o towarzyszu z ławki. Uczniowie klasy III zaprojektowali i zbudowali fortecę. Praca odbywała się w małych zespołach. Podczas zajęć powstał również robot „Magiczny Zenek”. Pozostali uczniowie tworzyli prace plastyczne, które przedstawiały ich emocje, uczucia, marzenia. Uczniowie klasy IV a opowiadali o sobie, mówili kim są, co lubią, jakie mają plany i marzenia. Chcąc poznać się jeszcze lepiej ich zadaniem było podanie po jednej informacji o sobie, o której nie wiedzieli ich rówieśnicy. Następnie w parach przygotowali plakaty, które w sposób obrazowy przedstawiały informację na temat „Kim jestem i jak się czuję?”. Uczniowie klasy V malowali abstrakcję. Na swoich obrazach przedstawili emocje, uczucia, które im towarzyszyły w tamtej chwili, marzenia, różne doświadczenia, które zapadły im w pamięci. Podczas pracy słuchali muzyki relaksacyjnej.

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział