Informatyczne koło zainteresowań dla uczniów klas IV – VII


Informatyczne koło zainteresowań dla uczniów klas IV – VII

W grupie pracowali uczniowie i uczennice z klas IV. Zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem, założone cele zostały zrealizowane w całości.


Informatyczne koło zainteresowań dla uczniów klas IV – VII

W grupie pracowali uczniowie i uczennice z klas IV. Zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem, założone cele zostały zrealizowane w całości. Dzieci pracowały w bardzo dobrym tempie, dostosowanym do swoich możliwości. Każdy mógł liczyć na pomoc rówieśników i nauczyciela prowadzącego. Podejmowana tematyka była związana z zainteresowaniami uczniów. Pracowali w różnych aplikacjach i na platformach edukacyjnych. Wzrosły umiejętności informatyczne uczniów w zakresie projektowania brył i budowli w 3D – z pomocą komputera i bez urządzeń. Grupa projektowa z łatwością wykorzystywała współczesne technologie w różnych kontekstach. Duży nacisk kładziono na uświadamianie i przypominanie o wielorakich zagrożeniach wynikających z pracy w cyberprzestrzeni. Zajęcia były okazją do kształtowania samodzielnego myślenia, wielu uczniów poszukiwało własne rozwiązania. Dzieci poznały możliwości edukacyjne dostępne w sieci. Uczyły się aktywnie wykorzystywać komputer do poszerzania wiedzy i rozwoju własnych zainteresowań. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z programowania (Scratch, mBlock) i robotyki – m.in. zajęcia z Trobotem.
Zajęcia prowadziła: Wioletta Żylińska-Zyśk

{gallery}galerie/Rok2018/zajeciaKomp{/gallery}

Przejdź do następnych lub poprzednich aktualności

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział