logosprozogi02

 

 

bipLogo

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

  Zdunek Bernadetta - dyrektor, przyroda, geografia
  Wasik Joanna - wicedyrektor, matematyka
  Bastek Sylwia - pedagog szkolny
  Dąbrowska Anita - język angielski, geografia
  Dołega-Dziczek Wiesława - fizyka, matematyka
  Gotlib Mirosław - wychowanie fizyczne, technika
  Górniak-Stolarczyk Kamila - matematyka, informatyka, rewalidacja
  Herasimiuk Eliza - język polski, pedagog szkolny
  Kaczmarczyk Aldona - plastyka, muzyka
  Kaczmarczyk Irena - świetlica
  Kaczmarczyk Iwona - edukacja wczesnoszkolna
  Kudrzycka Iwona - język polski, logopeda, rewalidacja
  Krajza – Balcerczyk Anna - język angielski
  Kudrzycka Iwona - język polski, logopeda, rewalidacja
  Madej Małgorzata historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
  Miłek Janina - wych. fizyczne, biologia, przyroda
  Olender Agnieszka - język niemiecki
  Polita Justyna - język angielski
  Radoch Piotr - biologia, doradztwo zawodowe, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
  Sochalska Agata - język polski, biblioteka
  Wiśniewska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, język polski
  Wiśniewska Hanna - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
  Wiśniewska Krystyna - religia
  Wolff Beata - edukacja wczesnoszkolna

Żylińska-Zyśk Wioletta - wych. fizyczne, informatyka, rewalidacja

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna