70-lecie Szkoły Podstawowej w Rozogach

70-lecie Szkoły Podstawowej w Rozogach

16 października 2015r. odbyło się 70–lecie Szkoły Podstawowej Rozogach, choć historia budynku i szkolnictwa sięga czasów wcześniejszych. Świętowanie w Dniu Patrona połączone było ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Stało się okazją do spotkania osób związanych z powojenną historią i teraźniejszością szkoły, odbycia podróży w czasie.

16 października 2015r. odbyło się 70–lecie Szkoły Podstawowej Rozogach, choć historia budynku i szkolnictwa sięga czasów wcześniejszych. Świętowanie w Dniu Patrona połączone było ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Stało się okazją do spotkania osób związanych z powojenną historią i teraźniejszością szkoły, odbycia podróży w czasie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym, sprawowaną przez proboszcza parafii ks. Józefa Midurę, w intencji społeczności szkolnej.  Na początku homilii dziewczęta z kl. VI zaśpiewały poruszającą pieśń o Janie Pawle II. Jej słowa przypomniały zebranym piękno powołania Papieża Polaka.

Przybyli goście wysłuchali prelekcji na temat historii szkoły, którą odczytała Agata Sochalska. Jednocześnie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną pokazującą migawki z życia SP Rozogi.

Całość przeplatały występy artystyczne uczniów. Tańce i przyśpiewki kurpiowskie w wykonaniu uczniów kl. III przygotowała Hanna Wiśniewska.  Jan Paweł II – patron  szkoły – montaż słowno – muzyczny  opracowany  przez Krystynę Wiśniewską przedstawili uczniowie z klas III-VI. Taniec Belgijka zaprezentowały dzieci z kl. V-VI . Aranżację opracowała Wioletta Żylińska-Zyśk. Pokaz treningu piłki ręcznej przy muzyce przedstawiły dziewczęta z klasy VI. Przygotowała Janina Miłek. Szczególną uwagę przykuł występ małych bohaterów uroczystości – pierwszaków, przygotowany przez Grażynę Wiśniewską i Iwonę Kaczmarczyk.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

–   Senator RP – prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – rektor UW-M w Olsztynie,
–    Sylwia Jaskulska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
–    Dorota Anuszkiewicz – wicekurator W-M Kuratorium Oświaty,
–    Marcin Piwowarczyk – Radny Sejmiku Województwa W-M – dyrektor Zakładu
–    Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie,
–    Stefan Januszczyk – sekretarz powiatu,
–    radni powiatu: Teresa Samsel i Marek Sochalski,
–    Ewa Nosowicz – konsultant W-MODN,
–    Gabriela Woźniak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie,
–    dr hab. Zbigniew Kudrzycki – wójt Gminy Rozogi, wieloletni dyrektor SP Rozogi,
–    Józef Zapert – były wójt Gminy Rozogi,
–    Marek Nowotka – przewodniczący Rady Gminy z radnymi,
–    Monika Grudziądz – sekretarz gminy,
–    ks. prałat Józef Midura – proboszcz parafii Rozogi,
–    ks. dr Krzysztof Salamon – proboszcz parafii Klon,
–    ks. Adam Łukowski – absolwent szkoły,
–    Izabela Kaczmarczyk – dyrektor ZOEASiP,
–    Iwona Cieślak – dyrektor SP im. M. Kopernika w Milówce z delegacją,
–    dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Rozogi,
–    Anna Piórkowska – dyrektor SP Rozogi,
–    Jolanta Dziekońska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Rozogach,
–    przedstawiciele Nadleśnictwa Spychowo,
–    Igor Chmieliński – współwłaściciel Novum ze Szczytna,
–    Janina Łachacz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach,
–    dyrektorzy miejscowych zakładów pracy,
–    byli nauczyciele, emeryci, pracownicy administracyjni, absolwenci,
–    rodzice, sympatycy, przyjaciele szkoły,
–    darczyńcy,
–    przedstawiciele prasy.

Po przejęciu w roku 1945 Prus Wschodnich przez państwo polskie w Rozogach została zorganizowana polska szkoła. Pierwszą nauczycielką została pani Rajewska, która rozpoczęła pracę 1 września 1945 roku, lecz po dwóch miesiącach została zwolniona. Kolejna nauczycielka odeszła z pracy, wskutek czego szkoła kilka miesięcy była nieczynna.

Władysław Helman 1 czerwca 1946 roku otrzymał nominację na kierownika Szkoły Podstawowej w Rozogach wydaną przez                                     S. Żenczykowskiego. Warunki lokalowe i baza szkoły były w fatalnym stanie. Nauczanie odbywało się od 1945 r. w prywatnym budynku poniemieckim. W następnym roku szkolnym została donajęta druga izba w prywatnym domu, zaczęto również remontować dom po żandarmerii niemieckiej. Wizytator okręgowy Hermanowicz 16 listopada 1947 r., przyznał 100 000 zł nagrody na umeblowanie szkolne. Przy szkole została zorganizowana od 1 grudnia 1947 r. bursa dla uczniów. Równocześnie rozpoczęła funkcjonowanie świetlica szkolna. Bibliotekę utworzono rok później, w październiku.  

Brzmiały kolejne dzwonki, upływały miesiące, lata, a czas zmieniał szkołę  i nadawał kształt zgodny z jego duchem. Zmieniał się budynek, miejsce utożsamiane z uzyskiwaniem wiedzy, kształtowaniem umysłów, ale także miejscem, w którym pomaga się w poszukiwaniu właściwych dróg życia.

W październiku 2002 roku szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” wraz z portalem gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Szkoła Podstawowa w Rozogach 10 października 2003 roku otrzymała certyfikat „Szkoła z klasą”, jako jedyna w powiecie szczycieńskim.

W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, 16 października 2008 roku Szkoła Podstawowa w Rozogach otrzymała imię Jana Pawła II. Została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci patrona. W trakcie uroczystości nastąpiło nadanie szkole sztandaru z wizerunkiem Jana Pawła II. Ufundowali go mieszkańcy Rozóg, w tym właściciele miejscowych firm.

W 2008 roku została nawiązana i jest kontynuowana współpraca ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Milówce. W jej ramach uczniowie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych i od siedmiu lat wyjeżdżają na tygodniowy wypoczynek w góry – Beskid Żywiecki. Kolejnym partnerem w roku 2013 zostało Gimnazjum nr 22 w Kaliningradzie.

Od wielu lat nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Szkoła może poszczyć się laureatami z przyrody, języka polskiego i matematyki oraz wieloma finalistami z przyrody i języka polskiego.

Dzięki osiągnięciom sportowym szkoła od 2000 roku zajmuje czołowe – 1. lub 2. miejsca w plebiscycie na „Najbardziej Usportowioną Szkołę w Powiecie Szczycieńskim”.  

Od września 2009 r. w szkole realizowane były projekty unijne. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w następujących projektach:
– Wyrównywanie szans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość (2009/2010);
– Cudze chwalicie, swego nie znacie (2009/2010);
– Wszechstronny rozwój dziecka jego przyszłością (2011/2012, 2012/2013).

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach podejmuje także szereg działań ekologicznych w ramach działającego w szkole Koła ekologicznego i współpracuje z Nadleśnictwem Spychowo. Uczniowie biorą aktywny udział            w wycieczkach, konkursach i spotkaniach ekologicznych. Aktywnie uczestniczymy w obchodach świąt narodowych, przygotowując gminne akademie, inscenizacje dla społeczności gminnej.

W czasie siedemdziesięciu lat istnienia 2 176 osób ukończyło naukę w Szkole Podstawowej w Rozogach, noszącej od siedmiu lat imię Jana Pawła II. Ten historyczny dzień był świetną okazją do uroczystego włączenia 50. pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.

Obecnie stanowisko dyrektora szkoły piastuje mgr Bernadetta Zdunek. Pracuje 17 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 3 pracowników obsługi. Uczniowie korzystają z 10 sal lekcyjnych, z których 5 wyposażonych jest w sprzęt multimedialny, z sali komputerowej, świetlicy, gabinetu pedagoga szkolnego, gabinetu logopedycznego, biblioteki i sali gimnastycznej.

Mottem przewodnim działań pedagogów są słowa patrona szkoły:

Dobra szkoła – to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę…                                                                                                            Jan Paweł II

{gallery}galerie/70lecie{/gallery}

Ostatnie aktualności

Dzień Rodziny 24.05.2024 r.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”. – Michael J. Fox Pod takim hasłem odbyła się uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole, w