logosprozogi02

 

 

bipLogo


1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA

dzień dziecka"Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci
wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny."

Jan Paweł II

Drodzy Uczniowie,
Z okazji Waszego święta życzymy Wam wszystkiego co najlepsze.
Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.
Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukajcie w sobie siły i entuzjazmu.
Żyjcie najpiękniej jak umiecie.

Do życzeń dołączamy piosenkę:
                                                                                                       
https://www.youtube.com/watch?v=5baI8Va1rWo

                                                                       Dyrekcja i Nauczyciele
                                                                                                    Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
                                                                                                w Rozogach


KOMUNIKAT DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE

Informuję, że od 1 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Rozogach jest w gotowości prowadzenia konsultacji (udzielenia porad, wyjaśnień przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów), przygotowanych zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem
i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczniowie, rodzice, którzy mają potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej formy zgłaszają ten fakt nauczycielowi danego przedmiotu. Na tej podstawie opracowany będzie harmonogram konsultacji i przekazany uczniom i rodzicom.
Przed konsultacją rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego, niezbędnych dokumentów.

Z poważaniem
Bernadetta Zdunek
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach


ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

image3Czytelniku!

1. Wchodząc do biblioteki musisz mieć założone: rękawiczki jednorazowe i maseczkę.

2. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać maksymalnie dziewięcioro czytelników, sprawdź czy możesz wejść.

3. Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych wypożyczających – min. 1,5 m.

4. Wcześniej przygotuj listę lektur, których potrzebujesz.

5. Wszystkie książki, które chcesz wypożyczyć, podaje bibliotekarz.

6. Zwracane książki połóż w wyznaczonym miejscu.

7. Jeżeli potrzebujesz pomocy wymagającej spędzenia więcej czasu w bibliotece, poinformuj o tym wcześniej wysyłając wiadomość e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zostaw informację w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną od 18 maja br. wznawia stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty dotyczący uczniów szkół podstawowych wygląda następująco:

od 18 maja br.: możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych w szkole. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży;

od 25 maja br. uczniowie klas I - III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych;

od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.  Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, a ich organizacja uwzględniać będzie możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością;

od 1 czerwca br. uczniowie klas I - VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Ich organizacja uwzględniać będzie możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością;

16 - 18 czerwca br. egzaminy ósmoklasisty.

Wszystkie w/w formy organizowane będą według wytycznych MEN, GIS i OKE.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące organizacji w/w zajęć przekazywać będą wychowawcy klas.

Podstawa programowa realizowana jest nadal  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Bernadetta Zdunek


JP2

 

 

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

 „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia (…)

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć, (…). Musicie być mocni miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa jest... nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą... nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą”. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4-8).

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów”.                                                             

                                                                                                                        Jan Paweł II

Link do pełnego tekstu Homilii w czasie Mszy Św. odprawionej na Błoniach - Kraków, 9 czerwca 1979 : http://www.jp2w.pl/pl/24247/0/Homilia_w_czasie_Mszy_Sw._na_Bloniach-Krakow.html


X Szkolny Konkurs Poetycki "Wiersz dla Jana Pawła II"

2020 Swiety Jan Pawel II

 

Z okazji Dnia Patrona Szkoły w październiku 2019 roku uczniowie z klas I-VIII wzięli udział w X Szkolnym Konkursie Poetyckim "Wiersz dla Jana Pawła II" zorganizowanym przez bibliotekę szkolną. Zbliżająca się setna rocznica urodzin Karola Wojtyły jest dobrą okazją, aby przypomnieć sobie najciekawsze z prac, które wpłynęły w tej edycji konkursu.

Agata Sochalska

 


VI ROCZNICA KANONIZACJI Jana Pawła II

Kanonizacja006    27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się kanonizacja papieża Jana Pawła II, której przewodniczył papież Franciszek. Zakończył się jeden z najkrótszych w historii procesów kanonizacyjnych. Proces ten przeszedł do historii jako wyjątkowy i rekordowy. https://youtu.be/BXBi662_rjM włącz i posłuchaj “Nie zastąpi Ciebie nikt”. https://stacja7.pl/wp-content/uploads/2015/06/kanonizacja-jana-pawla-ii-27-kwietnia-2014-photowidget-photo.jpg włącz link.
     Rokrocznie społeczność naszej szkoły uroczyście obchodzi dzień wprowadzenia do rzeszy świętych naszego papieża. W tym roku przygotowano KONCERT MUZYCZNY dla Jana Pawła II. Tego u nas jeszcze nie było. Delegaci z poszczególnych klas  mieli zaprezentować jeden utwór muzyczny na wybranym instrumencie. Bogaty repertuar - piękne utwory dla serca i ucha. To wszystko dla naszego wspaniałego patrona. Tym razem nie udało się. Podstępny wirus COVID -19 pozmieniał nasze plany.
Zapraszam do wysłuchania chociaż jednego z wielu utworów przygotowywanych przez uczniów na tę uroczystość. "Song from a Sekret Garden" https://youtu.be/-sWnEWpS_fA włącz link.
    Zdalne nauczanie umożliwiło nam jednak zorganizowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego pt: KAROL – człowiek, który został świętym. Aktywność twórcza zaowocowało pięknymi pracami. Uczniowie zainteresowani postacią i nauczaniem swojego patrona mogli przelać to co widzą i czują na papier.

Zapraszam do obejrzenia kilku najciekawszych prac uczniów z klas I-IV

Krystyna Wiśniewska


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłuża do 24 maja br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość. Opierać je będziemy na wspólnie wypracowanych w ostatnich tygodniach metodach nauczania na odległość oraz sposobach współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami według ustalonego planu.

Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za dotychczasową współpracę i proszę o dalsze motywowanie, wspieranie i monitorowanie dzieci w wykonywaniu prac.

Uczniowie, nie ustawajcie w zmaganiach. Wielu z Was pracuje systematycznie, rozwija się, odkrywa nieznane dotąd potencjały. Gratuluję. Wszystkim przypominam o obowiązku systematycznego udziału w zdalnych lekcjach oraz wykonywaniu  zadań. Życzę wytrwałości i owocnej pracy.

Minister Edukacji Narodowej ustalił termin egzaminów ósmoklasisty. Na ten moment jest to 16 - 18 czerwca 2020 r.

Drodzy ósmoklasiści, wykorzystajcie ten dodatkowy czas na przygotowanie się do ważnego momentu w Waszym życiu. Niech  efekty będą jak najlepsze, czego Wam z całego serca życzę. 

Z wyrazami szacunku
Bernadetta Zdunek


 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. przedłuża do 26 kwietnia br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość.

      Egzaminy ósmoklasisty zostały przełożone. Informacja kiedy odbędą się zostanie przekazana na 3 tygodnie przed planowanym terminem.

    Od 15 kwietnia nadal organizujemy zdalne nauczanie. Opierać je będziemy na wypracowanych w ostatnich tygodniach metodach nauczania na odległość oraz sposobach współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Z wyrazami szacunku
Bernadetta Zdunek

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna