Zarządzanie sobą w czasie – zadanie w ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego

W lutym 2022 r. zadanie w ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach wykonały klasy: III, VII a, VIII a, VIII b z pomocą Pani Hanny Wiśniewksiej, Pani Justyny Polity, Pani Aldony Kaczmarczyk, Pani Elizy Herasimiuk. Zadaniem uczniów było określenie na co, ile czasu poświęcają w ciągu dnia, tygodnia. Tworzyli „Koła swojego czasu”, „Planery czasu” zapisując rzeczy, które wykonują. Dyskutowali nad hierarchią zadań oraz sposobami organizacji pracy. Zastanawiali się, jak najefektywniej przygotować swój plan dnia, tygodnia. Dzięki temu dowiedzieli się, jak zarządzać czasem. Zwrócili uwagę na to, że w realizacji planu ważna jest samodyscyplina, pilnowanie, aby zaplanowane przez siebie zadania wykonywać w odpowiednim czasie, nie odkładać na później. Ważne też jest, aby planując swój własny plan dnia, tygodnia pamiętać o tym, które z zadań są bardzo ważne, mniej ważne i jakie są potrzeby osobiste. Dobra organizacja czasu pozwala zrealizować nam w ciągu dnia więcej zadań, niż gdy funkcjonujemy spontanicznie, bez planowania.

Przejdź do następnych lub poprzednich aktualności

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział