Wyjazd uczniów klasy III do Pożarniczej Ścieżki Edukacyjnej w Szczytnie

15 marca uczniowie klasy III odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, gdzie zapoznali się z ciężką pracą strażaków. Ponadto  uczestniczyli w zajęciach Pożarniczej Ścieżki Edukacyjnej, która obejmuje kilka pomieszczeń: salę multimedialną, salę leśną,  salę miejscowych zagrożeń, stanowisko pożarów sadzy, salę, pokazową i salę ćwiczebną. Uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą im w codziennym życiu. 

Ostatnie aktualności

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Lipowcu

18 czerwca 2024 r. uczniowie klas siódmej i ósmej wybrali się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Lipowcu (8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny).Uczniowie zwiedzili Salę Pamięci,