Wyjazd uczniów klasy III do Pożarniczej Ścieżki Edukacyjnej w Szczytnie

15 marca uczniowie klasy III odwiedzili Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, gdzie zapoznali się z ciężką pracą strażaków. Ponadto  uczestniczyli w zajęciach Pożarniczej Ścieżki Edukacyjnej, która obejmuje kilka pomieszczeń: salę multimedialną, salę leśną,  salę miejscowych zagrożeń, stanowisko pożarów sadzy, salę, pokazową i salę ćwiczebną. Uczniowie aktywnie i z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą im w codziennym życiu. 

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział