Warsztat „Emocje i Komiksy” – Szkoła Myślenia Pozytywnego

W ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego uczniowie mieli do wykonania zadanie, które dało możliwość kreatywnego poszukiwania sposobów rozwiązywania trudnych, problemowych sytuacji. Niezależnie od wieku każdy z nas zmaga się z różnymi trudnościami.
W tym miesiącu klasy II, VI, VII a tworzyli komiksy, które prezentowały konkretny problem oraz poszukiwali sposobu jego rozwiązania. W swoich pracach starali się zawrzeć, jak najwięcej emocji przeżywanych przez bohaterów tj. radość, współczucie, odwaga, strach, smutek, poczucie krzywdy i wiele innych, a także dokładnie przedstawić historię bohaterów
za pomocą rysunków, postawach, jak też zapisać w ich wypowiedziach.
Warsztat „Emocje i Komiksy” uczniowie rozpoczęli od przypomnienia zasad tworzenia komiksu, sposób przedstawiania fabuły, zastanawiali się czym komiks różni się od powieści. Przygotowane komiksy opowiadają o pomocy osobom okradzionym oraz możliwym postępowaniu w tej sytuacji, problemach szkolnych, znalezieniu porzuconego zwierzątka, zgubieniu się w lesie, zmianie szkoły, konfliktach rówieśniczych. Uczniowie przy obmyślaniu tematyki komiksu korzystali z własnych doświadczeń oraz gry symulacyjnej „Moje życie”.
Dzięki temu zadaniu uczniowie mieli możliwość poznania sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, otrzymali informacji, że każdą sytuację jesteśmy w stanie rozwiązać, rozwijali umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie z emocjami, rozwijali kreatywność, wyobraźnię, empatię, zrozumienie dla problemów i emocji, które towarzyszą innym w różnych sytuacjach, umiejętność dostrzegania problemów innych i rozmawianie o nich.

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział