Udział uczniów klas V i VII a w projekcie Cambridge English Penfriends w roku szkolnym 2021/2022

Udział uczniów klas V i VII a w projekcie Cambridge English Penfriends w roku szkolnym 2021/2022

Udział uczniów klas V i VII a w projekcie Cambridge English Penfriends w roku szkolnym 2021/2022

W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas V (14 uczniów) i VII a (23 uczniów) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizowali projekty Cambridge English Penfriends polegające na wymianie korespondencji z uczniami ze szkół z całego świata. Językiem obowiązującym w projekcie jest angielski.

Cele projektu

– kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, doskonalenie sprawności językowych z zakresu pisania i czytania;

– poznanie innych kultur, zwyczajów, nawiązanie nowych kontaktów z uczniami z innych szkół Europy i nie tylko;

– poszerzenie świadomości potrzeby nauki języka angielskiego

– zainspirowanie uczniów do szukania nowych kontaktów oraz niestandardowych sposobów uczenia się języka obcego;

– oswajanie z językiem angielskim, jako sposobem komunikacji nie tylko na zajęciach szkolnych.

Etapy projektu

Projekt rozpoczął się rejestracją szkoły w systemie Cambridge Assessment English. Następnym krokiem było znalezienie partnerów do wymiany listownej, które wymaga dopasowania ilości uczniów biorących udział w projekcie i ich poziomu znajomości języka angielskiego. W projekcie klasy VII a partnerem była szkoła z Turcji, a partnerem klasy V szkoła z Włoch. Po zaakceptowaniu zaproszeń przez szkoły z zagranicy mogliśmy już przejść do etapu pisania listów, co uczniowie wykonywali samodzielnie, nauczyciel służył pomocą i korygował ewentualne błędy. Po zeskanowaniu listów mogliśmy przesłać je na serwer programu. Najbardziej emocjonujący moment następował w chwili otrzymania listów z partnerskiej szkoły. Wspólne czytanie listów zwrotnych dostarczało wiele radości i rozbudzało ciekawość uczniów. 

Link do folderu z listami uczniów biorących udział w projekcie.

Jako, że szkoły, z którymi współpracowaliśmy w realizacji projektu pochodziły z Europy, za udział w projekcie otrzymaliśmy następującą odznakę “Cambridge English Penfriends Europe”.

Podsumowanie projektu/ Efekty:

  • łącznie doszło do wymiany 80 listów;
  • uczniowie przećwiczyli i rozwinęli umiejętność pisania oraz czytania ze zrozumieniem w języku angielskim, a w szczególności wypowiadania się na swój temat: przedstawiania się, podawania podstawowych informacji na swój temat, pisania o zainteresowaniach, umiejętnościach, upodobaniach,  pasjach, miejscu zamieszkania, rodzinie, szkole, zwierzętach;
  • nawiązali kontakty z uczniami ze szkół we Włoszech i Turcji;
  • dzięki listom korespondencyjnych przyjaciół uczniowie poszerzyli informacje o ludziach i kulturze innych krajów.

Koordynator projektu:

Justyna Polita

Ostatnie aktualności

Laboratoria Przyszłości – Klocki KORBO

W naszej szkole rozpoczynamy przygodę z w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach uczniowie zmierzyli się z budowaniem ruchomych obrazów z kloców Korbo,  które w kreatywny