Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2021 r. w okazji 101. rocznicy urodzin Jana Pawła II w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach zorganizowano Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, którego celem było propagowanie wśród dzieci i młodzieży sylwetki wielkiego Polaka, papieża, szafarza sakramentów, miłośnika przyrody. Wzięło w nim udział 10 uczniów z klas IV – VIII. Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia do wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Uczniowie przygotowując się do konkursu mogli korzystać z materiałów publikowanych na szkolnej platformie GSuite poświęconej Patronowi, której towarzyszyły słowa Jana Pawła II „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

Największą wiedzą wykazali się:
I miejsce – Kubeł Gabriela klasa 7 b
II miejsce – Deptuła Aleksandra klasa 7 b
III miejsce – Gotlib Jakub klasa 7b, Mikołajczyk Aleksandra klasa 7 b, Gacioch Michał klasa 4
Gratulujemy.

Zespół organizujący konkurs pracował w składzie:
Kamila Górniak – Stolarczyk, Małgorzata Madej, Hanna Wiśniewska, Wioletta Żylińska – Zyśk.

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział