Szkolny Konkurs Poetycki „Moja Rodzinka”

Maj i czerwiec to miesiące szczególne. Zbiegają się wtedy trzy ważne święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Z tej okazji zapraszam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach do wzięcia udziału w Poetyckim Konkursie „Moja Rodzinka”.

A może warto do stworzenia wiersza zaangażować wszystkich członków rodziny?

Na prace czekam do 5 czerwca 2021 r.

Proszę o przesyłanie ich na adres as@sprozogi.pl 

Nagrdą jest publikacja najciekawszych wierszy na stronie szkoły oraz dyplom.

Regulamin Konkursu: 

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana
  Pawła II w Rozogach.
 2. Cele konkursu:
 • wzmacnianie postaw prorodzinnych,
 • budzenie wrażliwości i aktywności poetyckiej u uczniów,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • kształtowanie postaw kreatywnych,
 • odkrywanie nowych talentów.
 1. Tematyka konkursu:
 • Tematem prac jest poetyckie przedstawienie uczuć rodzinnych oraz relacji między dziećmi i rodzicami.
 1. Adresaci konkursu:
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.
 • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany. 
 • Obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5
 • Utwór powinien być opatrzony metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
 • Pracę należy przesłać do dn. 5 czerwca 2021 r. na adres as@sprozogi.pl 
 • Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu oraz zgodą na opublikowanie wiersza na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.
 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie tj. Prawo:
  do publikacji drukiem, do przenoszenia na nośniki elektroniczne,
  do publikacji w Internecie i publikacji na wystawach.
 • Na laureatów czekają dyplomy.
 1. Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem,
 • dobór środków artystycznego wyrazu,
 • oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
 • wartość literacka.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca 2021 r., a najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele