Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenia Pozytywnego

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach bierze udział w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego. Celem programu jest skoncentrowaniu się na problemie kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wspólne poszukiwanie rozwiązań i narzędzi wspierających czynniki ochronne. Program certyfikacyjny ma być punktem wyjścia do rozmowy, budowania świadomości oraz efektywnej praktyki profilaktycznej stosowanej od najmłodszych lat.
W ramach programu uczniowie wraz z nauczycielami będą co miesiąc wykonywać zadania mające na celu poprawę zdrowia psychicznego. W tym roku szkolnym skupimy się na bezpieczeństwie, stresie, motywacji, lęku, samooceny, kreatywności, współpracy i uważności. Koordynatorem programu jest pedagog szkolny Sylwia Bastek.
Już od września uczniowie działają! We wrześniu uczniowie kl. VI pokłonili się nad tematem ich bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. Zadanie to miało na celu poprawę relacji między rówieśnikami, rozwijanie umiejętności właściwego komunikowania
się z innymi, podniesienie poczucia własnej wartości, rozwijanie szacunku, kulturalnego wyrażania własnego zdania, poglądów.
W październiku uczniowie kl. VI, VII, VIII brali udział w warsztatach na temat stresu. Poszukiwali sposobów radzenia sobie z nim. Rysowali maski stresu, na których umieścili wszystkie stresujące rzeczy, sytuacje. Mogli w sposób obrazowy przedstawić, co w nich wywołuje negatywne emocje., a następnie o tym porozmawiać. Dużo radości przyniosło ćwiczenia redukujące stres.
Prowadzone również były zajęcia uważności w klasach IV, VII. Celem tego warsztatu było rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami, w szczególności stresem oraz budowanie postawy refleksyjności i uważności,. Zachęcenie do dostrzegania drobnych uroków świata oraz wzmacniania odporności psychicznej. Podczas tego warsztatu uczniowie brali udział w wizualizacji „Latający dywan”. Tego typu zadanie wykonywali po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Uzyskało ono dużą aprobatę uczniów i na pewno będzie wykorzystywane w
dalszej pracy.

Ostatnie aktualności

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Lipowcu

18 czerwca 2024 r. uczniowie klas siódmej i ósmej wybrali się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Lipowcu (8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny).Uczniowie zwiedzili Salę Pamięci,