SZANOWNI RODZICE ! DRODZY UCZNIOWIE ! SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH


SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania  na odległość i stworzona  możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizowane będą  treści podstawy programowej z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami prowadzona będzie poprzez rozmowy telefoniczne, SMS, mail bądź wykorzystywane portale edukacyjne. Ustalono:

1. Lekcje realizowane  będą od poniedziałku do piątku godzinach 8.00 – 15. 30 na podstawie ustalonego tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas, z uwzględnieniem w szczególności:

a) równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizycznch uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

2. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, min.:

materiałów w postaci elektronicznej, np.:

– dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/ 
– dostępnych stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
– dostępnych na Google Classroom,
– prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
– innych proponowanych przez nauczycieli, rekomendowanych przez MEN.

materiałów bez użycia monitorów ekranowych, np.:

– wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń, materiałów plastycznych, narzędzi technicznych dostępnych w domach uczniów.

3. Zajęcia będą realizowane przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

4. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez otrzymanie informacji zwrotnej w postaci wykonanego zadania, a wiedza i umiejętności uczniów podlegają weryfikacji.

5. Uczniowie, rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

6. Informacje o postępach w nauce przekazywane będą podczas zaplanowanych konsultacji rodziców z nauczycielami.

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące kształcenia na odległość, oceniania, sposobów konsultacji, wsparcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach prześlą wychowawcy każdemu rodzicowi.

DRODZY UCZNIOWIE!

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! Najlepsze efekty daje praca systematyczna, do czego serdecznie zachęcam.

DRODZY RODZICE!

Zachęcajcie  dzieci do samodzielnej pracy. W miarę możliwości wspierajcie (ale nie wyręczajcie)  w wykonywaniu zadań.

Z nieustającymi życzeniami zdrowia
i rychłego powrotu do utęsknionej rzeczywistości
sprzed pojawienia  się koronawirusa,
dbajcie o siebie i swoich bliskich
dyrektor szkoły Bernadetta Zunek

 

 

Ostatnie aktualności

Dzień Rodziny 24.05.2024 r.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”. – Michael J. Fox Pod takim hasłem odbyła się uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole, w