ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – MISJONARZ ŚWIATA


 ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – MISJONARZ ŚWIATA – pod takim hasłem obchodziliśmy kolejną rocznicę kanonizacji patrona naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą święta w kościele parafialnym, którą celebrował zaproszony gość o. Wiesław Dudar – dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie.
W wygłoszonej homilii nawiązał do patrona szkoły – człowieka, który niósł Ewangelię Chrystusa na krańce świata i otwierał Mu granic ludzkich serc.
Po uroczystej Mszy św. wspólnota szkolna zebrała się w sali gimnastycznej na dalszą część uroczystości. Po powitaniu przez p. dyrektor B. Zdunek wszystkich zgromadzonych i odniesieniu się do hasła wiodącego, dziewczynki klasy II zaprezentowały taniec do piosenki: Skarby, skarby, skarby.

 ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – MISJONARZ ŚWIATA – pod takim hasłem obchodziliśmy kolejną rocznicę kanonizacji patrona naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą święta w kościele parafialnym, którą celebrował zaproszony gość o. Wiesław Dudar – dyrektor Referatu Misyjnego w Pieniężnie.
W wygłoszonej homilii nawiązał do patrona szkoły – człowieka, który niósł Ewangelię Chrystusa na krańce świata i otwierał Mu granic ludzkich serc.
Po uroczystej Mszy św. wspólnota szkolna zebrała się w sali gimnastycznej na dalszą część uroczystości. Po powitaniu przez p. dyrektor B. Zdunek wszystkich zgromadzonych i odniesieniu się do hasła wiodącego, dziewczynki klasy II zaprezentowały taniec do piosenki: Skarby, skarby, skarby.

Uczniowie przypomnieli zgromadzonym, że Misjonarz to osoba, która ofiarowuje swój czas, wiedzę i umiejętności, aby służyć najbardziej potrzebującym w różnych krajach. Niesie wiarę, edukacje i nadzieję w regiony, które najbardziej tego potrzebują, w których panują: głód, bieda a nawet wojny i terror. Misjonarz nie zajmuje się jedynie kwestiami religijnymi, bardzo często musi być również lekarzem, nauczycielem czy budowniczym. Jego zwykła obecność może zmienić wiele, w życiu drugiego człowieka. Śpiewając piosenkę: Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię zdaliśmy sobie sprawę jak wielu ludzi potrzebuje naszej ewangelicznej pomocy.
Podczas uroczystości przybliżona została postać i przesłanie naszego patrona. Święty Jan Paweł II był „papieżem-pielgrzymem”, „papieżem-misjonarzem” i „papieżem-ewangelizatorem”, „stał się wszystkim dla wszystkich”. Ojciec Święty niósł Ewangelię Chrystusa na krańce świata. Był niezmordowanym misjonarzem, który pragnął, aby wszyscy otworzyli się na Chrystusa.
Pielgrzymujący Piotr naszych czasów odbył niezliczone podróże apostolskie do najdalszych zakątków ziemi. Głównym celem papieskich pielgrzymek nie było tworzenie konkretnych dzieł, ale głoszenie Ewangelii i spotkanie z każdym człowiekiem, z jego problemami i realiami w jakich żyje. Priorytetem było po prostu bycie z ludźmi.

Niekwestionowany autorytet moralny naszych czasów pełen troski o losy świata i każdego człowieka odnowił oblicze ziemi i nas samych. Papież z rodziny Polaków nauczył nas wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka bez względu na pochodzenie, rasę, kolor skóry czy wyznanie. Śpiewając piosenkę: W moim sercu mieszka Bóg wyraziliśmy potrzebę pragnienie przekazywania Dobrej Nowiny całemu światu.

Kolejnym punktem programu uroczystości była prezentacja multimedialna przybyłego do nas misjonarza i realne opowieści przeplatane wierszem i piosenką o życiu wielu ludzi z krajów misyjnych, w których ojciec miał możliwość przebywania.
Pani dyrektor słowa podziękowania skierowała do przybyłego z Pieniężna gościa za przybliżenie nam w sposób prosty i radosny potrzeby ewangelizowania wielu ludzkich serc i wręczyła statuetkę „Przyjaciel szkoły” . Wszyscy, którzy mieli swój wkład w organizację uroczystości usłyszeli wiele miłych słów. Na zakończenie dziewczęta z kl. VI wykonując tanie do piosenki: Modlitwa o miłość wprowadziły wszystkich w czas rozważania i kontemplacji nad wielkim Polakiem i Jego ogromnymi dziełami na rzecz bliźniego.

{gallery}galerie/2019_2020/JP{/gallery}

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele