ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA 16-17 X 2016 R.

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA 16-17 X 2016 R.

W Dzień Patrona A.D. 2016 społeczność Szkoły Podstawowej rozważała tajemnice Bożego Miłosierdzia zawartą w nauczaniu Jana Pawła II pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Mszę św. w intencji naszej szkoły sprawował ks. proboszcz – Józef Midura. Po Eucharystii uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przybliżający ideę miłosierdzia. Inscenizację wzbogaciła prezentacja multimedialna. Proboszcz parafii na ręce pani Dyrektor ofiarował pamiątkową świecę z wizerunkiem Jana Pawła II.

17 października 2016 r. świętowaliśmy Dzień Patrona na sali gimnastycznej. Uroczystość była połączona ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej. Wszystkich zgromadzonych przywitała Dyrektor szkoły – pani Bernadetta Zdunek.

W inscenizacji uczniowie nawiązali do życia papieża – Apostoła miłosierdzia, który zawierzył w Łagiewnikach losy Ojczyzny i całego świata Miłosierdziu Bożemu. Mieliśmy możliwość usłyszeć głos Ojca świętego: Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

Mali artyści przypomnieli, że nasz święty patron pozostawił każdemu z nas swój ślad, ślad wyjątkowej i niepowtarzalnej obecności tu na ziemi. Stał się dla nas wielkim autorytetem, kimś wyjątkowym, bliskim, rozsiewającym wokół siebie wiele dobra. Jan Paweł II uczy nas życia – miłości, wierności, pomocy bliźniemu w potrzebie. Wzywa nas do bycia świadkami miłosierdzia – dawania świadectwa, potwierdzania i przekonywania innych, że  miłość  Boga do ludzi nie ma granic.

Przesłaniem występujących uczniów było wezwanie, aby stawać się świadkiem miłosierdzia – na wzór Jezusa – świadczyć słowem i czynem wobec tych, którym brak dobroci, miłości, zgody.
 
Dzień Patrona przeżywaliśmy we wspólnocie przyjaciół szkoły. Na uroczystości byli obecni: wójt Gminy Rozogi – dr hab. Zbigniew Kudrzycki, p. Monika Grudziądz – sekretarz gminy, radni, dyrektorzy szkół i instytucji oraz rodzice.

Podczas obchodów Dnia Patrona odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. Stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Wychowawczyni klasy pierwszej Hanna Wiśniewska zapoznawała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole.

Najmłodsi bohaterowie uroczystości – uczniowie klasy I – odświętnie ubrani, z niebieskimi biretami na głowach zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję. Wspierani przez wychowawczynię recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także przeszli kilka prób: mądrości, sprawności, uśmiechu, właściwego zachowania w szkole i bezpiecznego zachowania na drodze. Ich zmagania w kolejnych próbach oceniali brawami zaproszeni goście, rodzice i społeczność uczniowska. Swoim występem udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole.
Po występie artystycznym i burzy oklasków uczniowie klasy I w podniosłej atmosferze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowanie składało 13-ro uczniów (12 chłopców i 1 dziewczynka).

Tekst złożonego ślubowania:
Ślubuję uroczyście!!!
– Będę starał się być dobrym i uczciwym.  
– Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.    
– Będę szanował swoich rodziców i nauczycieli     
– Będę uczył się, tego co piękne i dobre.                
– Będę kochał i czcił moją Ojczyznę – Polskę.       

Po złożeniu ślubowania przez uczniów klasy I Dyrektor szkoły pogratulowała pierwszoklasistom wspaniałego występu i życzyła wielu sukcesów w nauce. Następnie przedstawiciele rodziców uczniów klasy I wnieśli ołówek i poprosili panią Dyrektor o dokonanie ceremonii Pasowania i przyjęcie ich pociech do społeczności szkolnej.
Każde dziecko z klasy pierwszej zostało pasowane na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym, żółtym ołówkiem. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, prezentów od rodziców oraz kubeczków z wizerunkiem mądrej sowy ufundowanych przez Radę Rodziców. Ponadto pani Dyrektor wręczyła uczniom na szczęście odblaskowe czterolistne koniczynki.

W poczet uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016 przyjęci zostali:
Gabriel Bryszewski
Maja Chyła
Krzysztof  Deptuła
Marcin Jankowski
Ignacy Kaczmarczyk
Piotr Kaczmarczyk
Jakub Kręciewski
Kacper Myszkowski
Kacper Polewacz
Oskar Rzeżuchowski
Jakub Stań
Wojciech Turek
Bartosz Turski

Zgromadzeni goście wysłuchali informacji na temat sukcesów szkoły w roku szkolnym 2015/2016, którą przekazała Wioletta Żylińska-Zyśk. Jednocześnie mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną pokazującą migawki z życia naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią i rodzicami zrobili pamiątkowe zdjęcie, a nastepnie dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten wyjątkowy dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Nauczycielkami odpowiedzialnymi za przygotowanie uroczystości były panie: Jolanta Mamajek, Hanna Wiśniewska, Krystyna Wiśniewska, Wioletta Żylińska-Zyśk.

{gallery}galerie/DzienPatrona2016{/gallery}

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele