Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r.


 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. przedłuża do 26 kwietnia br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość.

      Egzaminy ósmoklasisty zostały przełożone. Informacja kiedy odbędą się zostanie przekazana na 3 tygodnie przed planowanym terminem.

    Od 15 kwietnia nadal organizujemy zdalne nauczanie. Opierać je będziemy na wypracowanych w ostatnich tygodniach metodach nauczania na odległość oraz sposobach współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Z wyrazami szacunku
Bernadetta Zdunek

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział