Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w Rozogach. O godzinie 9.00  na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 185 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, bardzo licznie zgromadzonych rodziców, gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych serdecznie przywitała dyrektor szkoły Bernadetta Zdunek. Po odśpiewanym hymnie, wszyscy zebrani, minutą ciszy uczcili pamięć o tych, którzy w walce o wolną Polskę poświęcili życie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w Rozogach. O godzinie 9.00  na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 185 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, bardzo licznie zgromadzonych rodziców, gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych serdecznie przywitała dyrektor szkoły Bernadetta Zdunek. Po odśpiewanym hymnie, wszyscy zebrani, minutą ciszy uczcili pamięć o tych, którzy w walce o wolną Polskę poświęcili życie.

Dyrektor Szkoły powiedziała o działaniach placówki w roku szkolnym 2016/2017 zgodnych z koncepcją pracy szkoły. Podkreśliła, że umiejętność dobrego poradzenia sobie na kolejnych etapach edukacyjnych, wykształcenie, wychowanie na mądrych ludzi, o pięknie ukształtowanych osobowościach, charakterach, ludzi szczęśliwych to główny cel pracy z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach. A także przypomniała, że największą wartością w tej placówce jest godność człowieka: ucznia, rodzica, nauczyciela, pracownika. Najważniejsze to wsparcie i troska o rozwój każdego ucznia, a także pomoc w doskonaleniu zawodowym każdego nauczyciela, komunikacja oparta na otwartym, jasnych i życzliwym przekazie, odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania.

Dyrektor Szkoły wspomniała o sukcesach placówki, laureatach i finalistach kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, artystycznych, a także wysokich lokatach w zawodach sportowych. Mówiła o współpracy ze szkoła podstawową w Milówce, dzięki czemu nasi uczniowie wyjeżdżają na wakacje w góry, poznają kulturę Żywiecczyzny oraz przepiękne tamtejsze krajobrazy.
Uczniowie i rodzice dowiedzieli się, że w tym roku szkolnym do zestawu przedmiotów klas IV – VI wprowadzony został przedmiot : zajęcia artystyczne, w czasie których uczniowie uczyć się będą między innymi tańców klasycznych, narodowych, ludowych i dyskotekowych. Będzie także okazja do śpiewu, recytacji, gry aktorskiej.

Oprócz tego w tym roku szkolnym 2016/2017 powiększyła się kadra pomocy psychologiczno – pedagogicznej o psychologa szkolnego panią Aksanę Marię Wietrow.

Dyrektor Szkoły poinformowała o zmianach oświatowych przygotowanych przez MEN. Złożyła życzenia nauczycielom, uczniom, rodzicom. Wyraziła również przekonanie, że dzięki wsparciu organu prowadzącego, współpracy z rodzicami, zaangażowaniu nauczycieli oraz opatrzności Patrona Jana Pawła II możemy dokonać wiele.

Przejdź do następnych lub poprzednich aktualności

Ostatnie aktualności

Dzień Rodziny 24.05.2024 r.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”. – Michael J. Fox Pod takim hasłem odbyła się uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole, w