Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w Rozogach. O godzinie 9.00  na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 185 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, bardzo licznie zgromadzonych rodziców, gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych serdecznie przywitała dyrektor szkoły Bernadetta Zdunek. Po odśpiewanym hymnie, wszyscy zebrani, minutą ciszy uczcili pamięć o tych, którzy w walce o wolną Polskę poświęcili życie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym Św. Marii Magdaleny w Rozogach. O godzinie 9.00  na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 185 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, bardzo licznie zgromadzonych rodziców, gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych serdecznie przywitała dyrektor szkoły Bernadetta Zdunek. Po odśpiewanym hymnie, wszyscy zebrani, minutą ciszy uczcili pamięć o tych, którzy w walce o wolną Polskę poświęcili życie.

Dyrektor Szkoły powiedziała o działaniach placówki w roku szkolnym 2016/2017 zgodnych z koncepcją pracy szkoły. Podkreśliła, że umiejętność dobrego poradzenia sobie na kolejnych etapach edukacyjnych, wykształcenie, wychowanie na mądrych ludzi, o pięknie ukształtowanych osobowościach, charakterach, ludzi szczęśliwych to główny cel pracy z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach. A także przypomniała, że największą wartością w tej placówce jest godność człowieka: ucznia, rodzica, nauczyciela, pracownika. Najważniejsze to wsparcie i troska o rozwój każdego ucznia, a także pomoc w doskonaleniu zawodowym każdego nauczyciela, komunikacja oparta na otwartym, jasnych i życzliwym przekazie, odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania.

Dyrektor Szkoły wspomniała o sukcesach placówki, laureatach i finalistach kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, artystycznych, a także wysokich lokatach w zawodach sportowych. Mówiła o współpracy ze szkoła podstawową w Milówce, dzięki czemu nasi uczniowie wyjeżdżają na wakacje w góry, poznają kulturę Żywiecczyzny oraz przepiękne tamtejsze krajobrazy.
Uczniowie i rodzice dowiedzieli się, że w tym roku szkolnym do zestawu przedmiotów klas IV – VI wprowadzony został przedmiot : zajęcia artystyczne, w czasie których uczniowie uczyć się będą między innymi tańców klasycznych, narodowych, ludowych i dyskotekowych. Będzie także okazja do śpiewu, recytacji, gry aktorskiej.

Oprócz tego w tym roku szkolnym 2016/2017 powiększyła się kadra pomocy psychologiczno – pedagogicznej o psychologa szkolnego panią Aksanę Marię Wietrow.

Dyrektor Szkoły poinformowała o zmianach oświatowych przygotowanych przez MEN. Złożyła życzenia nauczycielom, uczniom, rodzicom. Wyraziła również przekonanie, że dzięki wsparciu organu prowadzącego, współpracy z rodzicami, zaangażowaniu nauczycieli oraz opatrzności Patrona Jana Pawła II możemy dokonać wiele.

Przejdź do następnych lub poprzednich aktualności

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele