Rada pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

  Zdunek Bernadetta – dyrektor, przyroda, geografia
  Wasik Joanna – wicedyrektor, matematyka
  Bastek Sylwia – pedagog szkolny
  Dąbrowska Anita – język angielski, geografia
  Dołega-Dziczek Wiesława – fizyka, matematyka
  Gotlib Mirosław – wychowanie fizyczne, technika
  Górniak-Stolarczyk Kamila – matematyka, informatyka, rewalidacja
  Herasimiuk Eliza – język polski, pedagog szkolny
  Kaczmarczyk Aldona – plastyka, muzyka
  Kaczmarczyk Irena – świetlica
  Kaczmarczyk Iwona – edukacja wczesnoszkolna
  Kudrzycka Iwona – język polski, logopeda, rewalidacja
  Krajza – Balcerczyk Anna język angielski
  Kudrzycka Iwona – język polski, logopeda, rewalidacja
  Madej Małgorzata – historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie
  Miłek Janina – wych. fizyczne, biologia, przyroda
  Olender Agnieszka – język niemiecki
  Polita Justyna – język angielski
  Radoch Piotr – biologia, doradztwo zawodowe, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
  Sochalska Agata – język polski, biblioteka
  Wiśniewska Grażyna – edukacja wczesnoszkolna, język polski
  Wiśniewska Hanna – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
  Wiśniewska Krystyna – religia
  Wolff Beata – edukacja wczesnoszkolna

Żylińska-Zyśk Wioletta – wych. fizyczne, informatyka, rewalidacja

Przejdź do następnych lub poprzednich aktualności

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział