Plan działań w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach „w Roku dla Niepodległej”.


Plan działań w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach „w Roku dla Niepodległej”.

 Plan działań w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach „w Roku dla Niepodległej”.

L.p. Dziełanie Data

Organizator/

Osoba odpowiedzialna

Udział uniniów

SP w Rozogach

 1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– uroczystość lokalna.
11 Marca 2018 r. Wójt Gminy Rozogi,
Parafia Rozogi,
GOK
Udział uczniów
całej szkoły
ze sztandarem.
 2. „Rok dla Niepodległej – Moja Mała Ojczyzna w obiektywie”
Konkurs fotograficzny.
 Kwiecień 2018 r. J. Miłek
H. Wiśniewska 
kl. IV-VII
 3. Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości” Kwiecień – etap szkolny.
Maj – prezentacja na rorum szkoły
M. Madej kl. V-VII
 4. Lekcja historii miejscowości Rozogi. Kwiecień – Maj GOK Udział uczniów
całej szkoły 
 5. Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 Maja – uroczystość gminna 03 Maj 2018 r. GOK i Zespół Szkół
w Rozogach
Udział uczniów
ze sztandarem
w uroczystości gminnej. 
 6. Konkurs poetycki „Wiersze dla Niepodległej” Maj 2018 r. I. Kudrzycka
A. Sochalska
E. Herasimiuk
G. Wiśniewska 

kl. I-II

kl IV-VII

 7. Konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej Wrzesień 2018 r. A. Kaczmarczyk
H. Wiśniewska 
kl. I-III
kl. IV-VIII
 8.  Konkurs plastyczny „Polska w oczach dziecka” Październik 2018 r. K. Wiśniewska
Ir. Kaczmarczyk
Iw. Kaczmarczyk 
kl. I-III
kl. IV-VIII 
 9. • „Rekord dla Niepodległej”
• Apel szkolny.
• Podsumowania działań w związku z obchodami
  100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Prezentacja wyróżnionych prac.
9 Listopada 2018 r. Organizatorzy konkursów/
dyrektor szkoły 
Uczniowie SP
 10. 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości – uroczystość gminna. 11 Listopada 2018 r. GOK i szkoła Udział uczniów
ze sztandarem 
 11. Tematyka „ Niepodległej” na godzinach wychowawczych
w kl. IV – VII i edukacji społecznej kl. I – III. 
Termin zaplanowany przez
wychowawców
Wychowawcy klas  
 12. Tematyka „Niepodległej” na lekcjach historii
w klasach IV- VII. 
Termin zaplanowany przez
nauczyciela historii
n-le historii  
 13. Gazetka na korytarzu szkolnym „Niepodległa 1918-2018”.  Cały rok
– okresowa aktualizacja. 
A. Sochalska
K. Górniak–Stolarczyk
M. Madej 
 
 14. Gazetka w sali lekcji historii „Rok dla Niepodległej”  Cały rok
– okresowa aktualizacja. 
M. Madej   kl IV-VIII

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział