OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „KLIMATYCZNA KLASA 1 – 3”


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „KLIMATYCZNA KLASA 1 – 3” REALIZOWANY W KLASIE III

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rozogach pod opieką Hanny Wiśniewskiej realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny „Klimatyczna klasa 1-3”. Projekt realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych.


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „KLIMATYCZNA KLASA 1 – 3” REALIZOWANY W KLASIE III

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rozogach pod opieką Hanny Wiśniewskiej realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny „Klimatyczna klasa 1-3”. Projekt realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych.

Podczas całego roku rzetelnie realizowane były ciekawe i fascynujące lekcje przyrodnicze np.:

Czy samochody ogrzewają miasta?
Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się dlaczego w miastach temperatura jest wyższa?, jaki wpływ ma na to ruch samochodów? oraz co stałoby się gdyby wszystkie pojazdy były elektryczne? Główną część zajęć stanowiły doświadczenia mające udzielić odpowiedzi na powyższe pytania.

Jaka rolę odgrywają drzewa w mieście?
Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób oddychają drzewa?, po co są nam potrzebne drzewa?, gdzie sadzimy drzewa w mieście? Całe zajęcia łączyły ze sobą doświadczenia i teorię. Podsumowaniem było umieszczenie wyciętych drzew na makiecie miasta.

Jak z butelek powstają bluzy polarowe?
Zajęcia te podzielone zostały na dwie części: przyrodniczą i plastyczną. Podczas lekcji uczniowie utrwalili informacje dotyczące prawidłowej segregacji śmieci. Wymieniali sposoby przetwarzania śmieci, oraz korzyści z tego płynące. Wykonywali przydzielone karty pracy oraz zobaczyli film przybliżający im dany temat.
Druga część plastyczna poświęcona była kreatywności i pomysłowości dzieci. Wykonywali podczas lekcji organizery na przybory szkolne z butelek plastikowych, zabawki, instrumenty muzyczne oraz inne użyteczne przedmioty np. założyli ogródki kwiatowe w butelkach.

Skąd się biorą orkany?
Pogoda czy klimat? Tym właśnie zajmowaliśmy się podczas zajęć. Omówiliśmy całotygodniowe obserwacje pogody prowadzone przez uczniów. Wskazaliśmy różnicę między pogodą a klimatem. Obserwowaliśmy zjawiska pogodowe widoczne za oknem, nazywaliśmy kierunki wiatrów. Zajęcia bogate były również w doświadczenia „Ruch powietrza”.

Jak rozpoznawać emocje?
Z tym tematem zmierzyli się uczniowie w ramach realizowanego ogólnopolskiego projektu „Klimatyczna klasa 1-3”. Zajęcia podzielone były na etapy: układanie puzzli z emocjami, opis obrazka- emocji na nim zawartych, rozmowa jak należy rozpoznawać konkretne emocje, i jak na nie reagować. Na zakończenie uczniowie zobaczyli film uświadamiający, że nie tylko my, ludzie ale i zwierzęta okazują swoje emocje i warto posiadać umiejętność właściwego ich rozpoznawania.

Realizacja zajęć w ramach projektu „Klimatyczna klasa 1-3” to była dla uczniów prawdziwa przygoda. Projekt nie tylko wzbogacił wiedzę dzieci na temat zmian klimatycznych, ale zmienił ich myślenie na temat odpowiedzialnej roli człowieka w ratowaniu planety.
W ramach projektu „Klimatyczna klasa 1-3” uczniowie rozwinęli kompetencje społeczne, integrowali się z lokalną społecznością oraz poszerzyli wiedzę przyrodniczą w praktyczny sposób, zgłębili problem zmian klimatycznych oraz zaangażowali się w kampanię informacyjną dotyczącą działań, które można podjąć, aby chronić klimat i spowolnić zmiany klimatyczne.

 {gallery}galerie/2019_2020/projektKlimat{/gallery}

Ostatnie aktualności

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Lipowcu

18 czerwca 2024 r. uczniowie klas siódmej i ósmej wybrali się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Lipowcu (8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny).Uczniowie zwiedzili Salę Pamięci,