Ogłoszenie – Świetlica szkolna – Karta zapisu dziecka do świetlicy


Ogłoszenie

swietlicaW Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II trwają zapisy uczniów klas I-III do świetlicy szkolnej.
Do świetlicy przyjmuje się dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia dziecku opieki. Zgłoszenia proszę kierować do sekretariatu szkoły pod numer telefonu: 89-72-26-001 do dnia 02.09.2020 r. Karta zapisu dziecka do pobrania w załączniku (uzupełnioną kartę proszę wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku szkoły). Lista przyjętych będzie dostępna w sekretariacie. O przyjęciu dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.

      Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 zanjduję sie w poniższym linku: 

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach w roku szkolnym 2020/2021 będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 16.00, wtorek: 10.00 – 16.00 (godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie).

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………………. ucz.klasy……………….
                                           (imię i nazwisko dziecka)

do świetlicy szkolnej z powodu:
– czasu pracy rodziców,
– innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki w szkole.
Proszę o podkreślenie jednej z wyżej wymienionych odpowiedzi.

Dane o dziecku:
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………..
Numery telefonów kontaktowych do rodziców (opiekunów):
Matka (opiekunka): ………………………………………………
Ojciec (opiekun): ……………………………………………….

Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka:
Imię i nazwisko matki (opiekunki): ……………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca (opiekuna): ……………………………………………………………………………………………..
Miejsce i adres zakładu pracy rodziców (opiekunów):
Matka (opiekunka): ………………………………………………………………………………………………………………….
Ojciec (opiekun): ………………………………………………………………………………………………………………………

Dziecko ze świetlicy odbierane jest przez osoby dorosłe. Proszę o wpisanie osoby, która będzie odbierała dziecko ze świetlicy: …………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                              …………………………………………………
                                                                                                                                                                     Podpis rodzica (opiekuna)

 

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele