„Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i waży?” – projekt edukacyjny realizowany w klasie II

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyli w realizacji projektu edukacyjnego „Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i waży?”, który był oferowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów. Poza tym uczniowie mieli okazję do wykazania się własną kreatywnością z wykorzystaniem gier logicznych, łamigłówek i zadań matematycznych.
W ciągu roku szkolnego w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej zrealizowaliśmy następujące scenariusze:
Jak skutecznie działać w zespole?
Czy można uczyć się szybciej?
Co się liczy w tańcu?
Jak z trójkątów zaprojektować strój sportowy?
Po co wymyślono pieniądze?
Jak analizować wyniki badań krwi?
Czy matematyka może przydać się w kuchni?
Po co komu matematyka?
Realizując poszczególne zadania projektu uczniowie mogli przekonać się, jak szerokie zastosowanie ma wiedza matematyczna oraz możliwość sprawdzenia, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, projektanci, krawcy, laboranci, tancerze czy muzycy. Podczas projektu dzieci rozbudzały swoją wyobraźnię, ciekawość i kreatywność. W nagrodę dzieci uczestniczyły w wykładzie online na temat: „W jakim języku mówią zwierzęta?” organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Na zakończenie realizacji projektu uczniowie otrzymali dyplomy z życzeniami dalszych sukcesów.

Wychowawca klasy II
Hanna Wiśniewska

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział