Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach,

1st Primary School of Schimatari, Grecja, 

Osnovna škola Darda, Chorwacja, 

Czas trwania projektu: od 22.03.2022 – do 24.06.2023

Program eTwinning europejska społeczność szkolna eTwinning to społeczność gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. 

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/241313/home  – strona projektu, służy bezpiecznej współpracy uczniów i nauczycieli, publikowaniu przebiegu i rezultatów projektu oraz komunikacji wszystkich jego uczestników.

Uczestnicy projektu – uczniowie klasy 5, wyrażają zgodę na uczestnictwo w projekcie, przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku do właściwej realizacji jego celów i zadań (w filmikach, zdjęciach i prezentacjach, publikowanych na wyżej wymienionej stronie, stronie internetowej szkoły www.sprozogi.pl oraz do przygotowania dyplomów i certyfikatów uczestnictwa).

Administratorem danych osobowych w Rozogach jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach – z siedzibą w Rozogach przy ul. Rynek 13, 12-114 Rozogi, reprezentowana przez Dyrektora, sprozogi@wp.pl , tel. 89 7226001

Opis projektu

Nasi uczniowie odnajdą swoją prawdziwą naturę – będą dziećmi, które bawią się ze sobą! Świat wokół nas tak bardzo się ostatnio zmienił: życie społeczne dzieci i nastolatków zostało zakłócone przez epidemię Covid i trwającą obecnie wojnę. Tak wiele dzieci zostało zmuszonych do życia w bardzo trudnych warunkach, z ograniczonym kontaktem z innymi, z niewielką ilością okazji do dziecięcych zachowań i zabawy. Dlatego chcielibyśmy, aby poznali tradycyjne gry z każdego kraju i wspólnie się w nie bawili. Uczniowie wykorzystają radosne środowisko zabaw/gier, aby się bardziej uspołecznić, dzielić się wiedzą, doskonalić znajomość języka angielskiego i nawiązywać relacje między sobą.

CELE

– Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tradycyjnych zabaw dziecięcych w każdym kraju uczestniczącym w projekcie.

– Poprzez wspólną zabawę zrozumieją podobieństwa i różnice w tradycyjnych zabawach dzieci w krajach szkół uczestniczących w projekcie. 

– Uczniowie rozwiną kreatywność i odpowiedzialność poprzez zaangażowanie w proces planowania, organizowania i prezentowania swoich działań i osiągnięć w projekcie. 

– Rozwiną umiejętność współpracy na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

– Uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z grami dla dzieci w swoich krajach i uczyć się nawzajem poprzez współpracę online z wykorzystaniem różnych stron internetowych.

– Uczniowie rozwiną umiejętności językowe, społeczne oraz kompetencje w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

PROCES PRACY

  • Wszyscy uczestnicy będą korzystać z Twinspace jako głównego sposobu komunikacji, a następnie z Messengera lub Meet do wideokonferencji raz w miesiącu.
  • Każda szkoła przygotuje gry online, w które uczestnicy będą mogli grać razem, korzystając z niektórych z prezentowanych stron: www.nearpod.comwww.quizizz.com, www.padlet.com, www.kahoot.com, www.canva.com, www.padlet.com i innych.
  • Będziemy współpracować nad książką online o grach dla dzieci z każdego kraju na stronie www.storyjumper.com
  • Uczniowie z jednego kraju będą uczyć innych uczniów, z krajów partnerskich, jak grać w jedną z ich gier.

OCZEKIWANE REZULTATY

Uczniowie z krajów uczestniczących w projekcie będą się wspólnie bawić. Będą mieli alternatywny sposób radzenia sobie z trudnościami współczesnego świata. 

Planujemy stworzyć internetową książkę z tradycyjnymi grami dla dzieci na stronie www.storyjumper.com. W publicznej przestrzeni platformy Twinspace będą umieszczane filmy z naszych zabaw, a także zdjęcia i inne elementy naszych działań.

Koordynatorzy projektu ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach: Anita Dąbrowska, Justyna Polita

Ostatnie aktualności

Laboratoria Przyszłości – Klocki KORBO

W naszej szkole rozpoczynamy przygodę z w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach uczniowie zmierzyli się z budowaniem ruchomych obrazów z kloców Korbo,  które w kreatywny