Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział 3-osobowe zespoły z klas V – VIII naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym pytania konkursowe obejmowały zagadnienia od urodzin Karola Wojtyły do kanonizacji Jana Pawła II. Zostały one przygotowane w oparciu o prezentacje multimedialne, udostępnione wcześniej za pośrednictwem platformy Classroom.

Wiedza uczniów została sprawdzona dzięki wykorzystaniu aplikacji Nearpod, zespoły udzielały odpowiedzi wykorzystując telefony komórkowe. Pytania zostały podzielone na bloki tematyczne, związane z okresami życia Patrona szkoły. Po każdej serii pytań odbywała się prezentacja klas odnosząca się do osoby Jana Pawła II w wybranej formie: piosenki, tańca, referatu lub plakatu.

Zespoły uczniowskie wykazały się dużą wiedzą o Patronie szkoły.

I miejsce zajęły przedstawicielki z klasy VIII b w składzie: Anna Błażejewicz, Aleksandra Deptuła i Gabriela Kubeł, zdobywając 40 punktów na 42 możliwych do uzyskania.

II miejsce – klasa V reprezentowana przez Michała Gaciocha, Karola Madeja i Macieja Rolkę.

III miejsce – klasa VIII a w składzie: Nadia Kaczmarczyk, Karolina Michalak i Jakub Mrugacz.

Wszystkie drużyny biorące udział w konkursie wiedzy otrzymały nagrody rzeczowe. Prezentacja każdej klasy została nagrodzona pamiątkowym medalem i dyplomem. Na zakończenie uroczystości w sali gimnastycznej wszyscy zostali obdarowani słodkim poczęstunkiem.

Organizatorzy konkursu: Kamila Górniak-Stolarczyk, Małgorzata Madej, Hanna Wiśniewska, Wioletta Żylińska-Zyśk.

Ostatnie aktualności

Dzień Rodziny 24.05.2024 r.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”. – Michael J. Fox Pod takim hasłem odbyła się uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole, w