Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 18 maja 2023r.

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 18 maja 2023r.

18 maja 2023 roku w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach po raz czwarty odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Konkurs poprzedziła msza św. w kościele w Rozogach z okazji 103 rocznicy urodzin Patrona.

 W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Każdą klasę reprezentował 3 – osobowy zespół, który udzielał odpowiedzi na pytania konkursowe za pomocą telefonów komórkowych na platformie Nearpod. Pytania konkursowe obejmowały zagadnienia od urodzin Karola Wojtyły do kanonizacji Jana Pawła II. Zostały one przygotowane w oparciu o prezentacje multimedialne przygotowane przez nauczycieli organizujących konkurs i  udostępnione uczniom wcześniej za pośrednictwem platformy Classroom.

Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą na temat osoby Jana Pawła II. Rywalizacja była bardzo wyrównana i zakończyła się dogrywką, po której ostatecznie wyłoniono

3 najlepsze zespoły.

I miejsce – Klasa VIII b: Maja Kubeł, Zuzanna Parzych, Hubert Jędrzejczyk

II miejsce – Klasa IV : Maja Pawłowska, Iga Górska, Lena Barbarska

III miejsce – klasa VI: Maciej Rolka, Karol Madej, Michał Gacioch

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom konkursu, którzy także wykazali się dużą wiedzą na temat Patrona wręczono dyplomy za udział i drobne upominki.

                Konkurs przykuł również uwagę uczniów zasiadających na widowni. Mogli oni także zweryfikować swoją wiedzę na temat Jana Pawła II i  zachęcić się do jej pogłębiania. Bardzo mocno kibicowali też przedstawicielom swoich klas, którzy zmagali się z trudnymi często pytaniami konkursowymi. Po całym wydarzeniu na wszystkich uczniów czekała słodka niespodzianka od pani dyrektor Bernadetty Zdunek.

Organizatorami konkursu był zespół nauczycieli w składzie: Kamila Górniak – Stolarczyk, Wioletta Żylińska – Zyśk, Małgorzata Madej, Hanna Wiśniewska.

Ostatnie aktualności

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Lipowcu

18 czerwca 2024 r. uczniowie klas siódmej i ósmej wybrali się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Lipowcu (8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny).Uczniowie zwiedzili Salę Pamięci,