KONKURS POETYCKI Muza poezji nad gminą Rozogi


rozogi1KONKURS POETYCKI 

Muza poezji nad gminą Rozogi

23 lutego 2021 roku obchodzić będziemy 376 rocznicę lokacji Rozóg.
Historię powstania naszej miejscowości możecie znaleźć pod adresem Historia Rozóg
Pięknie o miejscowości pisał regionalny poeta Henryk Dąbrowski. Oto jeden z jego wierszy: 

 

„Moje Rozogi”

Gdy idę w Rozogach Warszawską ulicą
czuję się jak młody warszawiak.
Twarz roześmiana, bluza rozpięta
i śmieją się, śmieją chłopcy, dziewczęta.
(…)
Teraz idę w uliczkę rolników,
dzisiaj zwożą złociste snopy,
twarze opalone, ręce spracowane
to dla was to czynią Rozogi kochane.
Z prawej dumny gotyk chce dotknąć
swą wieżą niebios wszechpotężnych
i błagać przebaczenia dla nas wszystkich
dni teraźniejszych i przyszłych.

Henryk Dąbrowski

Rocznica jest okazją do wzięcia udziału w konkursie poetyckim Muza poezji nad gminą Rozogi.
Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach.
Celem konkursu jest: wzbogacenie wiedzy o gminie Rozogi, zwrócenie uwagi na piękno ziemi ojczystej, dostrzeżenie walorów Małej Ojczyzny, popularyzacja twórczości poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów szkoły podstawowej, doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego.

Zasady przeprowadzenia konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII.
2. Wiersze powinny być poświęcone Rozogom.
3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 wiersz.
4. Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi.
5. Każdą pracę należy oznaczyć nazwiskiem autora oraz symbolem klasy.
6. Termin składania prac upływa 22 lutego 2021 r. (poniedziałek).
7. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV-VI, VII-VIII.

Zapraszamy do udziału

Ostatnie aktualności

Klocki Korbo i energia odnawialna

Na zajęciach Laboratoria Przyszłości uczniowie eksperymentując z klockami Korbo poznawali energię wiatru, słońca i wody. Przygotowali wspaniałe projekty, energia odnawialna to nasza przyszłość.

Miasto dla robotów

Korzystając z klocków Korbo uczniowie na zajęciach Laboratoria Przyszłości zbudowali bezpieczne miasto dla robotów. Budynki, pojazdy, mosty, sygnalizacja świetlna, park z drzewami i zwierzętami oraz wiele