KOLĘDNICY MISYJNI

KOLĘDNICY MISYJNI

Od kilku już lat w Uroczystość Trzech Króli wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wspierają działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci angażując się w akcję ogólnopolską KOLĘDNICY MISYJNI.

Kolędnicy Misyjni to mali i więksi misjonarze, którzy idąc od domu do domu, od rodziny do rodziny przypominają wszystkim, że narodził się Chrystus. Wraz z tym przesłaniem niosą radość i pokój Bożego Narodzenia. Słowem i śpiewem zanoszą Ewangelię Jezusa do ludzkich serc. Są jak aniołowie w Betlejem „zwiastujący radość wielką”.

Bycie kolędnikiem misyjnym to przepiękne doświadczenie dla dzieci, którzy pragną wspierać rozwój i godne życie rówieśników z krajów misyjnych. W tym roku Ojciec Święty Franciszek wyznaczył, że wspomaganym krajem będzie Papua-Nowa Gwinea.
Zebrane ofiary zostały wysłane przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci bezpośrednio do Ojca Świętego, a następnie na projekty najbardziej w Papui potrzebne do zrealizowania.

DZIĘKUJEMY BARDZO wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe misji i misjonarzy. Za wielką wrażliwość wielu serc, ogromną życzliwość wobec małych kolędników, wielkie miłosierne dzieło na rzecz tych, którzy przeżywają życiowe trudności. Dziękujemy za wspólne chwile spędzone w radości.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Krystyna Wiśniewska

Ostatnie aktualności

Laboratoria Przyszłości – Klocki KORBO

W naszej szkole rozpoczynamy przygodę z w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Na zajęciach uczniowie zmierzyli się z budowaniem ruchomych obrazów z kloców Korbo,  które w kreatywny