Kampania Ja czytam!


Kampania Ja czytam!

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych. W roku szkolnym 2015/2016 w kampanii uczestniczyli uczniowie klasy IV b pod kierunkiem pani Iwony Kudrzyckiej.

Kampania Ja czytam!

Ja czytam! to kampania społeczna, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych. W roku szkolnym 2015/2016 w kampanii uczestniczyli uczniowie klasy IV b pod kierunkiem pani Iwony Kudrzyckiej.

Spotkania DKE odbywały raz w miesiącu. Podczas spotkań uczniowie dyskutowali na temat problemów poruszanych w przeczytanych książkach,  polecanych przez  „Bibliotekę Ja czytam”. Spotkania DKE będą kontynuowane w roku szkolnym 2016/2017.

certJaCzytam

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział