logosprozogi02

 

 

bipLogo


X Szkolny Konkurs Poetycki "Wiersz dla Jana Pawła II"

2020 Swiety Jan Pawel II

 

Z okazji Dnia Patrona Szkoły w październiku 2019 roku uczniowie z klas I-VIII wzięli udział w X Szkolnym Konkursie Poetyckim "Wiersz dla Jana Pawła II" zorganizowanym przez bibliotekę szkolną. Zbliżająca się setna rocznica urodzin Karola Wojtyły jest dobrą okazją, aby przypomnieć sobie najciekawsze z prac, które wpłynęły w tej edycji konkursu.

Agata Sochalska

 


VI ROCZNICA KANONIZACJI Jana Pawła II

Kanonizacja006    27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się kanonizacja papieża Jana Pawła II, której przewodniczył papież Franciszek. Zakończył się jeden z najkrótszych w historii procesów kanonizacyjnych. Proces ten przeszedł do historii jako wyjątkowy i rekordowy. https://youtu.be/BXBi662_rjM włącz i posłuchaj “Nie zastąpi Ciebie nikt”. https://stacja7.pl/wp-content/uploads/2015/06/kanonizacja-jana-pawla-ii-27-kwietnia-2014-photowidget-photo.jpg włącz link.
     Rokrocznie społeczność naszej szkoły uroczyście obchodzi dzień wprowadzenia do rzeszy świętych naszego papieża. W tym roku przygotowano KONCERT MUZYCZNY dla Jana Pawła II. Tego u nas jeszcze nie było. Delegaci z poszczególnych klas  mieli zaprezentować jeden utwór muzyczny na wybranym instrumencie. Bogaty repertuar - piękne utwory dla serca i ucha. To wszystko dla naszego wspaniałego patrona. Tym razem nie udało się. Podstępny wirus COVID -19 pozmieniał nasze plany.
Zapraszam do wysłuchania chociaż jednego z wielu utworów przygotowywanych przez uczniów na tę uroczystość. "Song from a Sekret Garden" https://youtu.be/-sWnEWpS_fA włącz link.
    Zdalne nauczanie umożliwiło nam jednak zorganizowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego pt: KAROL – człowiek, który został świętym. Aktywność twórcza zaowocowało pięknymi pracami. Uczniowie zainteresowani postacią i nauczaniem swojego patrona mogli przelać to co widzą i czują na papier.

Zapraszam do obejrzenia kilku najciekawszych prac uczniów z klas I-IV

Krystyna Wiśniewska


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej przedłuża do 24 maja br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość. Opierać je będziemy na wspólnie wypracowanych w ostatnich tygodniach metodach nauczania na odległość oraz sposobach współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami według ustalonego planu.

Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za dotychczasową współpracę i proszę o dalsze motywowanie, wspieranie i monitorowanie dzieci w wykonywaniu prac.

Uczniowie, nie ustawajcie w zmaganiach. Wielu z Was pracuje systematycznie, rozwija się, odkrywa nieznane dotąd potencjały. Gratuluję. Wszystkim przypominam o obowiązku systematycznego udziału w zdalnych lekcjach oraz wykonywaniu  zadań. Życzę wytrwałości i owocnej pracy.

Minister Edukacji Narodowej ustalił termin egzaminów ósmoklasisty. Na ten moment jest to 16 - 18 czerwca 2020 r.

Drodzy ósmoklasiści, wykorzystajcie ten dodatkowy czas na przygotowanie się do ważnego momentu w Waszym życiu. Niech  efekty będą jak najlepsze, czego Wam z całego serca życzę. 

Z wyrazami szacunku
Bernadetta Zdunek


 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2020 r. przedłuża do 26 kwietnia br. przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Kontynuowane będzie nadal kształcenie na odległość.

      Egzaminy ósmoklasisty zostały przełożone. Informacja kiedy odbędą się zostanie przekazana na 3 tygodnie przed planowanym terminem.

    Od 15 kwietnia nadal organizujemy zdalne nauczanie. Opierać je będziemy na wypracowanych w ostatnich tygodniach metodach nauczania na odległość oraz sposobach współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Z wyrazami szacunku
Bernadetta Zdunek


WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 09.04.2020-14.04.2020

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!

Przed nami wiosenna przerwa świąteczna. Informuję, że 9, 10 i 14 kwietnia 2020 r. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych i wychowawczych w formie kształcenia na odległość.

W tym tygodniu Minister Edukacji Narodowej  poda nowe wytyczne dotyczące dalszej pracy szkół oraz egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe informacje będą podane po ukazaniu się rozporządzeń na stronie internetowej szkoły.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Zmartwychwstania Pańskiego, które zastają nas w trudnych czasach życzę,  Wam  Drodzy Uczniowie, Rodzice zdrowia, obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt i kolejnych dni powszednich.

Bernadetta Zdunek


SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania  na odległość i stworzona  możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizowane będą  treści podstawy programowej z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami prowadzona będzie poprzez rozmowy telefoniczne, SMS, mail bądź wykorzystywane portale edukacyjne. Ustalono:

1. Lekcje realizowane  będą od poniedziałku do piątku godzinach 8.00 – 15. 30 na podstawie ustalonego tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas, z uwzględnieniem w szczególności:

a) równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizycznch uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

2. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, min.:

materiałów w postaci elektronicznej, np.:

- dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/ 
- dostępnych stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
- dostępnych na Google Classroom,
- prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
- innych proponowanych przez nauczycieli, rekomendowanych przez MEN.

materiałów bez użycia monitorów ekranowych, np.:

- wykorzystaniem podręczników, zeszytów ćwiczeń, materiałów plastycznych, narzędzi technicznych dostępnych w domach uczniów.

3. Zajęcia będą realizowane przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

4. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez otrzymanie informacji zwrotnej w postaci wykonanego zadania, a wiedza i umiejętności uczniów podlegają weryfikacji.

5. Uczniowie, rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

6. Informacje o postępach w nauce przekazywane będą podczas zaplanowanych konsultacji rodziców z nauczycielami.

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące kształcenia na odległość, oceniania, sposobów konsultacji, wsparcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach prześlą wychowawcy każdemu rodzicowi.

DRODZY UCZNIOWIE!

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! Najlepsze efekty daje praca systematyczna, do czego serdecznie zachęcam.

DRODZY RODZICE!

Zachęcajcie  dzieci do samodzielnej pracy. W miarę możliwości wspierajcie (ale nie wyręczajcie)  w wykonywaniu zadań.

Z nieustającymi życzeniami zdrowia
i rychłego powrotu do utęsknionej rzeczywistości
sprzed pojawienia  się koronawirusa,
dbajcie o siebie i swoich bliskich
dyrektor szkoły Bernadetta Zunek

 

 


 Klasa III laureatem konkursu "Oklaski za odblaski"

Oklaski001
 
Uczniowie klasy III mają szczęście w konkursach poetyckich dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po sukcesie w konkursie "Rymowanka - Zachęcanka" organizowanym przez Komendę Główną Policji, teraz cała klasa zajęła II miejsce w konkursie "Oklaski za odblaski" zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Komendę Powiatową Policji w Szczytnie. Uroczyste wręczenie nagród przez przedstawicieli tych instytucji odbyło się w naszej szkole w dniu 14 stycznia 2020 r. Konkurs promował kampanię "Oklaski za odblaski" oraz ideę używania elementów odblaskowych.
Uczniów do konkursu przygotowała Beata Wolff.
 
 
 


KOMUNIKAT DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

DRODZY RODZICE DZIAŁAJMY ROZSĄDNIE I ODPOWIEDZIALNIE

        Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach są w gotowości do pracy. Opracowują materiały, ćwiczenia utrwalające i przekazują je uczniom. Wskazują także strony, portale, serwisy z jakich można korzystać w pracy z uczniami na poszczególnych przedmiotach. Wielu pedagogów prowadzi lekcje on-line z całymi klasami jednocześnie. Dlatego proszę o gotowość Państwa dzieci do nauki zgodnie z ustalonym planem lekcji.

      Na czas rozprzestrzeniania się koronawirusa należy ograniczyć wszelkie kontakty towarzyskie i unikać skupisk ludzi. Zaleca się natomiast pozostawanie uczniów w domu, ewentualnie spacery w gronie rodzinnym.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia
Bernadetta Zdunek
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ROZOGACH

Koronawirus Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Rozogach zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra  Edukacji Narodowej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Drogi Rodzicu!

•  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
•  zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
•  jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
•  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
•  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
•  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drogi Uczniu!

•  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
•  przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
•  odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i innych materiałów rekomendowanych przez Twoich nauczycieli;
•  przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

•  Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
•  Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
•  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
      
         Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus. Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Wszystkie istotne informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Liczę na odpowiedzialność i rozsądną współpracę.
 
Z poważaniem
Bernadetta Zdunek
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach
 

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna