logosprozogi02

 

 

bipLogo

„ Kto ma silną wolę
i silną chęć służby ludziom
temu życie pięknym będzie..”
J. Korczak

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach doświadcza hojności osób dobrej woli, które wielokrotnie wspierają finansowo i rzeczowo działania placówki, są to:

Kurpiowski Bank w Myszyńcu
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie
Nadleśnictwo Spychowo
Falco - Mazurkiewicz Gwiazda Sp. Jawna
WIPASZ S.A. Wadąg
Marek Sochalski
Radosław Kordek
Wiesław Tański
Danuta i Czesław Krysiakowie
Juventus Biuro Turystyki i Podróży
Market „Krystynka” Rozogi
Teresa i Grzegorz Winiarkowie
Sylwia Warczak – Chojnacka
Marek Miłek
Magdalena Stolarczyk
Renata Bałdyga
Danuta i Zbigniew Nowakowie
Teresa i Stanisław Czujakowie
Danuta Gronowska

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy angażują się w życie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, wspierają nas i pomagają nam.

Dyrektor i cała Społeczność Szkolna

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna