logosprozogi02

 

 

bipLogo

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rozogach

wrzesień 1945 – Rajewska, po dwóch miesiącach odchodzi ze szkoły;
XI 1945 – I 1946 – Lipkówna, przenosi się do Świętajna;
II – V 1946 – szkoła została zamknięta z powodu braku nauczycieli;
1 VI 1946 – Władysław Helman zostaje kierownikiem Szkoły Podstawowej w Rozogach;
1 IX 1946 – Irena Helman i Janina Walendziak rozpoczęły pracę w szkole w wyremontowanym budynku po niemieckiej straży granicznej;
1 IX 1947 – Ryszard Strożek, szkoła liczyła 4 nauczycieli;
1 IX 1948 –szkołę opuszcza Ryszard Strożek oraz Wiktoria Dębowska, zaś do szkoły przybyły: Halina Zawadzka i Irena Łużycka; szkoła liczy 166 uczniów;
1 IX 1949 – odchodzą Halina Zawadzka i Irena Łużycka, przychodzi Henryka Łukasiewicz i Stanisław Magdaleński;
1 IX 1950 – rozpoczyna pracę Antonina Chudzik;
1 IX 1951 – Stanisław Magdaleński odchodzi do Orżyn;
1 IX 1952 – do użytku zostaje oddany wyremontowany budynek przedwojennej szkoły, odchodzi Antonina Kozłowska, przychodzą: Genowefa Ryblewska i Maria Lubka;
1 IX 1954 – do Kwiatuszek odchodzi Henryka Łukaszewska, w szkole zaczyna pracować Teresa Podsiad i Gudelska (z Klonu);
22 XI 1954 – w szkole odbyło się spotkanie z Marią Zientarą – Malewską i Michałem Langowskim;
1 IX 1955 – do szkoły przychodzi Franciszek Trzciński;
4 XII 1955 – po długiej chorobie umiera kierownik Władysław Helman;
1 IX 1957 – do szkoły przychodzi Tadeusz Dąbrowski, odeszła Ryblewska, pozostałymi nauczycielami byli: Teresa Podsiad, Henryka Łukasiewicz, Ludwik Zatryb, Irena Helman – kierownik szkoły;
10 XII 1957 – przy szkole zorganizowano Uniwersytet Powszechny, na który uczęszczali dorośli - kierownikiem została Henryka Łukasiewicz;
1 XI 1958 – do szkoły przychodzi Genowefa Kaczyńska (Gut);
1 XI 1959 – przy szkole powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, przeniesiona z Wilamowa, kierownikiem zostaje Stanisław Magdaleński;
12 I 1960 – odbyło się spotkanie z Karolem Małłkiem na temat historii Mazur, opowiedział kilka gadek mazurskich po mazursku;
1 IX 1960 – Tadeusz Dąbrowski odchodzi do Wilamowa, a przychodzi Genowefa Dąbrowska, w szkole pracowali jeszcze: Irena Helman, Genowefa Kaczyńska, Henryka Łukasiewicz i Stanisław Magdaleński;
1 IX 1961 – w szkole rozpoczyna pracę Henryk Dąbrowski;
28 I 1963 – odszedł Stanisław Magdaleński do KP PZPR;
3 VI 1963 – szkołę odwiedza Igor Newerly, który musiał się zatrzymać w Rozogach z powodu awarii samochodu;
1 IX 1965 – do szkoły przychodzi Krystyna Kobus;
1 VIII 1965 – zatrudniona zostaje sekretarka Alina Pszczółkowska;
1 IX 1966 – w szkole zaczyna pracę Maria Szymańska i sekretarka Zofia Jabłonowska nauczyciele: Maria Kowalska, Krystyna Kobus, Henryk Dąbrowski, Irena Helman, Henryka Łukasiewicz;
16 XII 1968 – w szkole odbyło się zebranie w związku z przystąpieniem do konkursu „konkurs 6 gromad”, festyn odbywa się 24 sierpnia 1969 r.;
2 IX 1969 – pracę w szkole rozpoczyna Maria Januszczyk i Stanisław Gontarczyk, na emeryturę odchodzi Henryka Łukasiewicz;
1 IX 1970 – na emeryturę odchodzi Irena Helman, kierownikiem szkoły został Tadeusz Dąbrowski; pracę rozpoczyna Alina Żurawska, w szkole pracują: Henryk Dąbrowski, Genowefa Dąbrowska, Genowefa Gut, Maria Szymańska, Krystyna Kobus, Maria Januszczyk, Stanisław Gontarczyk, Zofia Jabłonowska – sekretarka, Stefania Dąbkowska – woźna, Maria Kąkol – sprzątaczka;
1 IX 1971 – do szkoły przychodzi Jadwiga Pepłowska z Wilamowa, gdzie została zlikwidowana szkoła, odchodzi Alina Żurawska do Olszyn;
1 IX 1972 – odchodzi Maria Szymańska do Chełmna, przychodzi Irena Zakrzewska;
9 I 1973 – Tadeusz Dąbrowski zostaje dyrektorem gminnym;
13 III 1974 – do Olszewki zostaje przeniesiona Irena Zakrzewska;
2 IX 1974 – w szkole rozpoczyna pracę Roman Nowicki i Zofia Kisielewska;
5 IV 1975 – odszedł Roman Nowicki, na jego miejsce zatrudniony został Nowotka Marek;
1 IX 1975 – do szkoły przychodzi Zofia Kozon;
1 IX 1976 – do szkoły przyszła Halina Zdunek wraz z uczniami kl. V-VI z Występu;
12 XI 1976 – szkołę odwiedził I sekretarz ambasady ZSRR w PRL Kuzniecow;
1 IX 1978 – zaczyna pracę Marian Ocipiński;
20 VIII 1979 – pracę podjęli Anna Kobrzyńska, Danuta Rabionek i Waldemar Rabionek;
1 IX 1980 – rozpoczyna pracę Andrzej Rangosz;
1 IX 1982 – do szkoły przychodzą: Mariola Dąbrowska (Saulewicz), Bogdan Saulewicz i Teodor Bieńkowski
1 IX 1984 – dyrektorem szkoły zostaje Maria Zych, do szkoły przychodzi Jarosław Mrozek i Jolanta Mrozek;
1 IX 1985 – skład Rady Pedagogicznej:
  Zych Maria – dyrektor
  Ocipiński Marian
  Kozon Zofia
  Kobus Krystyna
  Saulewicz Bogdan
  Mrozek Jarosław
  Mrozek Jolanta
  Rangosz Andrzej
  Zdunek Halina
  Rangosz Bożena – rozpoczęła pracę w szkole
  Gos Iwona – rozpoczęła pracę w szkole
  Piszczyk Maria – rozpoczęła pracę w szkole
  Deptuła Irena – (Kaczmarczyk) – rozpoczęła pracę w szkole
  Zarecka Iwona – rozpoczęła pracę w szkole;

1 XI 1985 – pracę rozpoczął Zbigniew Kudrzycki;
1 XI 1986 – w szkole zaczyna pracę Leszek Kaczmarczyk;
1 IX 1987 – do szkoły przychodzą Iwona Kudrzycka i Beata Wolff;
18 X 1989 – zaczyna pracę Waldemar Zyśk;
1 IX 1990 – rozpoczęły pracę w szkole Grażyna Zapert i Iwona Kaczmarczyk;
1 IX 1990 – zaczyna pracę Wioletta Żylińska – Zyśk;
1 XII 1990 – do szkoły przychodzi Janina Miłek;
1 IX 1991 – pracę rozpoczeli: Izabela Bączek, Joanna Wasik, Marzena Ciemniewicz, Tadeusz Stańczuk;
1 IX 1992 – Anna Piórkowska zostaje zatrudniona w szkole i zajmuje stanowisko dyrektora szkoły, pracę rozpoczęły: Anna Włodzimieruk i Alina Sawicka;
1 IX 1993 – zaczynają pracę: Wiesława Dołęga – Dziczek, Krystyna Wiśniewska;
   X 1993 – zostaje zatrudniona Ewa Czerwińska;
1 IX 1994 – zaczynają pracę w szkole: Małgorzata Pawlak (Kaczyńska), Grażyna Wiśniewska, Barbara Wojciulewicz, ks. Józef Midura;
1 III 1995 – dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Kudrzycki;
1 VI 1995 – pracę rozpoczyna Zofia Ocipińska;
1 IX 1995 – skład Rady Pedagogicznej:
    Zbigniew Kudrzycki
    Ewa Czerwińska
    Halina Czyż
    Wiesława Dołęga Dziczek
    Anna Grzyb – od 1.09.1995 r.
    Irena Kaczmarczyk
    Iwona Kaczmarczyk
    Zofia Kozon
    Iwona Kudrzycka
    Janina Miłek
    ks. Józef Midura
    Małgorzata Pawlak
    Anna Piórkowska
    Alina Sawicka
    Joanna Wasik
    Grażyna Wiśniewska
    Krystyna Wiśniewska
    Barbara Wojciulewicz
    Beata Wolff
    Grażyna Zapert
    Halina Zdunek
    Maria Zych
    Waldemar Zyśk
    Wioletta Żylińska - Zyśk

12 V 1997 – pracę rozpoczyna Eliza Dąbkowska (Herasimiuk);
1 IX 1997 – do szkoły przychodzi Agnieszka Bieniasz;
1 IX 1998 – pracę rozpoczynają Aldona Kaczmarczyk i Teresa Sielska;
1 IX 1999 – do szkoły przychodzą: Zofia Tańska, Mariola Saulewicz, Janina Łachacz, Alina Żarnoch, Beata Rolka (Garela), Małgorzata Madej;
1 IX 2000 – pracę rozpoczyna Olga Trzcińska;
1 IX 2001 – w szkole zaczynają pracować: ks. Józef Dziwik, Anita Dąbrowska, Bernadetta Zdunek, Agata Sochalska, Janina Nosek, Izabela Górska;
30 VIII 2002 – pracę rozpoczyna Katarzyna Kurowska;
1 IX 2002 – do szkoły przychodzą: Małgorzata Wichowska, Joanna Górska, Anna Lis;
1 IX 2003 – pracę rozpoczynają: Marzena Murawska, Ewelina Płocharczyk, Elżbieta Skrobińska i Katarzyna Kłos;
1 IX 2004 – w szkole zostają zatrudnione: Monika Mówińska, Agnieszka Murach;
1 IX 2005 skład Rady Pedagogicznej:
1.      Kudrzycki Zbigniew
2.      Czerwińska Ewa
3.      Kaczmarczyk Aldona
4.      Kaczmarczyk Irena
5.      Kaczmarczyk Iwona
6.      Kaczyńska Małgorzata
7.      Miłek Janina
8.      Mówińska Monika
9.      Nosek Janina
10.     Piórkowska Anna
11.     Sawicka Alina
12.     Sikorska Teresa
13.     Sochalska Agata
14.     Wiśniewska Grażyna
15.     Wiśniewska Krystyna
16.     Wolff Beata
17.     Zdunek Bernadetta
18.     Żarnoch Alina
19.     Żylińska – Zyśk Wioletta

1 IX 2006 - w szkole zostaje zatrudniona Ewa Nagórska;
1 IX 2007 – pracę rozpoczyna Jowita Alicka:
13 VI 2008 – pracę rozpoczyna Alicja Bidler;
1 IX 2008 – w szkole zostaje zatrudniona Julia Duda i Agnieszka Olender;
20 X 2008 – w szkole zaczyna pracę Teresa Kobus.

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2018/2019

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach- z siedzibą w Rozogach przy ul. 24 stycznia 13, 12-114 Rozogi , reprezentowana przez Dyrektora, sprozogi@wp.pl , tel. 0-89 7226001
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Barbarą Kulis w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor.sprozogi@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. oraz obowiązujących przepisów prawa);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.