logosprozogi02

 

 

bipLogo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLAS I – III

Zajęcia artystyczne były prowadzone w dwunastoosobowej grupie złożonej z uczniów klas: II, III a i III b, w terminie - od 12.09. do 19.12.2017 r.

Uczestnicy zajęć bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem poszerzali swoje kompetencje społeczne oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Z wielkim zaangażowaniem korzystali z tablicy multimedialnej. W trakcie 20 godzin zajęć uczniowie znacznie rozwinęli też swoje umiejętności artystyczne. Brali udział w części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przedstawili inscenizację ,, Odlatują ptaki ” - dzieciom z klasy I, wzięli udział w konkursie GOK w Rozogach ,, Najpiękniejsza ozdoba choinkowa ”, wykonali wiele prac plastycznych, które były eksponowane na gazetce w sali nr 4.
Zajęcia prowadziła Beata Wolff.

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna