logosprozogi02

 

 

bipLogo

Święto Patrona – Jana Pawła II

16 października po raz kolejny obchodziliśmy Święto Patrona – Jana Pawła II. W tym roku hasło przewodnie brzmiało ,,Idźmy naprzód z nadzieją”. O godzinie 9:00 wszyscy uczniowie szkoły, dyrekcja, grono pedagogiczne i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił ksiądz proboszcz J. Midura.


Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia. Na wstępie p. dyrektor B. Zdunek powitała przybyłych gości, rodziców i uczniów. W swoim przemówieniu przybliżyła wszystkim postać i przesłania naszego patrona. Następnie zaczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IIIa, IIIb i VIa. Dziewczęta i chłopcy podzielili się z zebranymi ciekawostkami z życia Jana Pawła II. Usłyszeliśmy również wiersze o papieżu napisane przez naszych uczniów. Nie zabrakło też piosenek m.in. ,,Pozdrów nas jeszcze raz Janie Pawle…”. Na koniec wszyscy zaśpiewali ulubioną pieśń naszego Patrona ,,Barka”

Kolejnym punktem programu było uroczyste Ślubowanie uczniów klas I. Pierwszoklasiści recytując wiersze i śpiewając piosenki podbili serca publiczności. Później w skupieniu złożyli uroczyste Ślubowanie i zostali pasowani przez p. dyrektor na uczniów naszej szkoły.

Na zakończenie p. dyrektor pogratulowała Pierwszakom i złożyła im życzenia w imieniu całej społeczności szkolnej. Słowa podziękowania skierowała do wszystkich, którzy mieli swój wkład w zorganizowanie apelu.

Mamy nadzieję, że słowa usłyszane podczas akademii zachęcą dzieci do wzorowania się na Patronie i podążania ścieżką miłości, którą on wytyczył.

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna