logosprozogi02

 

 

bipLogo


 Poniżej znajduje się link do strony rządowej dotyczącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Doradca zawodowy

Piotr Radoch

 


ORIENTACJA ZAWODOWA I DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

Głównym celem orientacji zawodowej w klasach I – VI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach jest zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Głównym celem doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Szkolny doradca zawodowy – Piotr Radoch

Informacja o ścieżkach kształcenia

Irnormacja - prezentacja rekrutacji

 

nr 4 plakat rekrutacja


 nr 5 ULOTKA REKRUTACJA ok


 nr 6 ULOTKA REKRUTACJA ok2

Przydatne linki:

http://www.8klasista.ore.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania
https://barometrzawodow.pl/

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna