logosprozogi02

 

 

bipLogo


lektura 3DLektura w 3D

 Lektura w 3D to kolejne działanie podjęte w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mające na celu zachęcenie uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach do sięgania po książki.

Jego intencją jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, popularyzacja twórczości poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni, kształtowanie umiejętności przedstawienia w formie plastycznej wrażeń z przeczytanej lektury.
Zainteresowani akcją uczniowie wykonali prace będące ilustracją do przeczytanej opowieści, wykorzystując różne techniki plastyczne. Następnie zdjęcie swojego dzieła przesyłali drogą elektroniczną, a oryginały dostarczą po powrocie do szkoły. Powstanie z nich piękny album.
Nadal czekamy na prace, które zrodzą się w Waszej wyobraźni, kiedy zagoszczą w niej bohaterowie przeczytanych książek.

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu Oddział w Rozogach
ul. Rynek 12; 12-114 Rozogi
nr konta 88 8920 0001 0010 2401 2000 0010

Ochrona danych osobowych

Kauzula informacyjna