logosprozogi02

 

 

bipLogo

100 lat


naglowek03

Informacje o projekcie.

Przeprowadzone zajęcia...


plakat10lat01

Klauzula informacyjna dla uczestników uroczystości
Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
Administrator Danych
Administratorem, czyli organizatorem uroczystości i podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą., ul. Rynek 13, 12-114 Rozogi, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 0-89 7226001.
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach uprzejmie informuje, iż przebieg uroczystości 10-lecia nadania imienia i wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej w Rozogach, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, może być utrwalany za pomocą fotorelacji lub zapisów filmowych. Biorąc udział w Uroczystości Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych (w tym portalach społecznościowych), materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Osoby wchodzące na uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rozogach w celu dokumentacji wydarzeń.
Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z udzielenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz obowiązujących przepisów prawa.
Czas przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rozogach, a w zakresie rozpowszechniania wizerunku każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości uroczystości proszone są o zgłoszenie tego faktu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.


Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które brały udział w uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rozogach 16 października 2008 roku i nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych podczas prezentacji
z okazji 10 – lecia nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Rozogach proszone są o kontakt ze Szkołą.


 Certyfikaty:

bezpieczna

 

certyfikat01

 

certyfikat02

 

Wykaz podręczników

Uwaga!

Wykaz na: rok szkolny 2018/2019

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
ul. Rynek 13
12-114 Rozogi
telefon: 0-89 7226001
fax: 0-89 7226971
e-mail: sprozogi@wp.pl

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach- z siedzibą w Rozogach przy ul. 24 stycznia 13, 12-114 Rozogi , reprezentowana przez Dyrektora, sprozogi@wp.pl , tel. 0-89 7226001
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Barbarą Kulis w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor.sprozogi@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. oraz obowiązujących przepisów prawa);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą¬dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.