eTwinning “A Look @ The Past”

“A Look @ The Past”

projekt międzynarodowej współpracy szkół:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, Poland
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach, Poland
Osnovna škola Darda, Croatia
1ο Δημοτικό Σχηματαρίου – 1st Primary School of Schimatari, Greece
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA, Slovenia
Czas trwania projektu – 23.09.2018 – 21.06.2019

eTwinning – część unijnego programu Erasmus+ pod patronatem Komisji Europejskiej

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/72630/home – strona projektu, służy bezpiecznej współpracy uczniów i nauczycieli, publikowaniu przebiegu i rezultatów projektu oraz komunikacji wszystkich jego uczestników.
Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na uczestnictwo w projekcie, przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku do właściwej realizacji jego celów i zadań (w filmikach, zdjęciach i prezentacjach PowerPoint, publikowanych na wyżej wymienionej stronie oraz do przygotowania dyplomów i certyfikatów uczestnictwa).

Informacje o projekcie
Druga wojna światowa zawsze była interesującym i niełatwym tematem do wyjaśnienia uczniom. Aby uczynić go bardziej interesującym i bardziej osobiście zaangażować uczniów w poznanie i odkrywanie lokalnej historii II wojny światowej, zdecydowaliśmy się współpracować z innymi szkołami za pomocą nowoczesnych technologii i zobaczyć, jak inne narody uczą się tego samego tematu. Wymiana doświadczeń i informacji na temat naszej lokalnej historii pomoże uczniom zrozumieć, że niektóre narody są do siebie bardziej podobne niż się spodziewają. Uczniowie z każdej uczestniczącej szkoły przeprowadzą badania nad ważnym wydarzeniem z ich lokalnej historii z czasu II wojny światowej. Podczas lekcji historii zaprezentują wyniki swoich poszukiwań innym uczniom z krajów zaangażowanych w projekcie za pomocą Skype’a lub eTwinningu Live Event. Swoją wiedzę sprawdzą w formie zabawy w quizie, przygotowanym przez uczniów na zajęciach informatycznych. Upamiętnią 9 maja. Na zajęciach plastycznych będą tworzyć dzieła inspirowane wiedzą z czasów II wojny światowej (obrazy i rzeźby).
Cele:

 • Uczniowie w nowy i interesujący sposób rozwiną swoją wiedzę na temat lokalnej historii II wojny światowej oraz krajów uczestniczących w projekcie.
 • Jakość pracy z uczniami wzrośnie dzięki zastosowaniu bardziej atrakcyjnych metod i sposobów nauczania.
 • Uczniowie będą rozwijać kreatywność i odpowiedzialność poprzez swoje zaangażowanie w cały proces planowania, organizowania i prezentowania osiągnięć w projekcie.
 • Uczniowie poznają uczniów i nauczycieli z innych krajów.
 • Uczniowie zrozumieją podobieństwa i różnice pomiędzy innymi krajami, kulturami i systemami szkolnictwa.
 • Zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą rozwijać umiejętności językowe i kompetencje ICT.
  PROCES PRACY
 • Korzystanie z poczty elektronicznej, TwinSpace, Skype’a lub Messengera do komunikowania się między sobą.
 • Każdego miesiąca będzie miała miejsce jedna wideokonferencja lub lekcja online, a nauczyciele co tydzień będą kontaktować się ze szkołami partnerskimi, aby informować o postępach w realizacji zadań projektu.
 • Każda szkoła zaprezentuje się za pomocą prezentacji Power Point lub podobnej.
 • Uczniowie będą prowadzić badania samodzielnie (pod okiem nauczyciela) i zaprezentują swoje odkrycia poprzez eTwinning Live Event lub Skype innym uczniom z krajów uczestniczących w projekcie. Sprawdzą swoją wiedzę w quizie pomiędzy szkołami. Swoje dzieła sztuki zaprezentują w formie wideokonferencji dla szkół partnerskich i na wystawie dla społeczności szkolnych.
  OCZEKIWANE REZULTATY
  Uczniowie będą świadomi minionych wydarzeń związanych z II wojną światową w każdym z uczestniczących krajów. Uczniowie utworzą prezentacje PowerPoint z wynikami swojej pracy, nagrają filmiki z przeprowadzonych badań i opublikują je na TwinSpace. Zdjęcia, krótkie filmy wideo i inne części naszych działań zostaną umieszczone na blogu, którym jest dziennik TwinSpace.

Koordynator projektu ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach
Anita Dąbrowska
Nauczyciel zaangażowany w działania projektu
Małgorzata Madej

Ostatnie aktualności

Dzień Rodziny 24.05.2024 r.

„Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim”. – Michael J. Fox Pod takim hasłem odbyła się uroczystość Dnia Rodziny w naszej szkole, w