Doradztwo zawodowe


ORIENTACJA ZAWODOWA I DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

Głównym celem orientacji zawodowej w klasach I – VI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach jest zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

Głównym celem doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Szkolny doradca zawodowy – Piotr Radoch

Informacja o ścieżkach kształcenia

Irnormacja – prezentacja rekrutacji

 

nr 4 plakat rekrutacja


 nr 5 ULOTKA REKRUTACJA ok


 nr 6 ULOTKA REKRUTACJA ok2

Przydatne linki:

http://www.8klasista.ore.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/do-pobrania
https://barometrzawodow.pl/

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział