AKCJA szkolna: POMAGAM = 1 zł

AKCJA szkolna: POMAGAM = 1 zł

Akcja przeprowadzana jest na terenie szkoły w miesiącu listopadzie już od wielu lat i cieszy się dużym powodzeniem. Polega na wrzuceniu do skarbonki 1 złotówki i poczęstowaniu się czymś słodkim. Uczniowie zbierając pieniądze dla głodujących dzieci same nie mogą być głodni – dlatego słodki drobiazg, który ma dłuższą gwarancję do spożycia. Zasady akcji znane są bardzo dobrze dzieciom. Wcześniej o akcji wszyscy uczniowie zostają poinformowani i przygotowani poprzez:

· informację ustną
· broszury, obrazki, plakaty, czasopisma
· filmy edukacyjne (ukazują życie w placówkach misyjnych)

Celem akcji jest zapoznanie uczniów z ubóstwem panującym w Afryce – wsparcie  duchowe  i  finansowe misji i misjonarzy. Wszyscy, którzy pragną pomagać, pomagają pokonać trudy życia swoich rówieśników na innym kontynencie w Afryce.

Od lat szkoła współpracuje z instytucjami, organizacjami, zgromadzeniami, stowarzyszeniami pracującymi na rzecz misji i misjonarzy:

– MIVA Polska z siedzibą w Warszawie — organizacja
– Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym z siedzibą  w Warszawie — instytucja
– Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich – placówka w Polsce – Borzęcin Duży —zgromadzenie
– Referatem Misyjnym Księży Werbistów z siedzibą w Pieniężnie – instytucja
– Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci siedzibą w Warszawie  —  stowarzyszenie
– Caritas Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie—organizacja

UDZIAŁ W AKCJI BYŁ DOBROWOLNY. To dzieci i ich rodzice decydowali czy wezmą udział. ZAANGAŻOWAŁY się wszystkie klasy, a z pośród nich wielka rzesza młodszych uczniów i starszych. To cudownie, że w naszej szkole jest tylu wspaniałych i wrażliwych na krzywdę ludzką uczniów. Uczniów odpowiedzialnych, których  można obdarzyć wielkim zaufaniem. Cieszy fakt, że dzieci nie pozostają obojętne wobec potrzeb innych, często chorych i bardzo ubogich dzieci w krajach misyjnych.

Zebrane fundusze przekazane zostały do placówek misyjnych w Polsce, a następnie  na potrzeby w Afryce. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas otrzymali podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie dzieła misyjnego . Dzięki naszej wspólnej pracy, naszemu wsparciu  misjonarze mogą nieść pomoc w krajach misyjnych oraz głosić Ewangelię w najdalszych zakątkach świata.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

Krystyna Wiśniewska

Ostatnie aktualności

Wizyta w Jednostce Wojskowej w Lipowcu

18 czerwca 2024 r. uczniowie klas siódmej i ósmej wybrali się na wycieczkę do Jednostki Wojskowej w Lipowcu (8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny).Uczniowie zwiedzili Salę Pamięci,