10 lat z Janem Pawłem II

10 lat z Janem Pawłem II

„Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś. To osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić i jak żyć. Patron Szkoły – to wielki dar i ogromne zobowiązanie. Pragniemy, aby mądrość naszego patrona Jana Pawła II – przenikała wszystkich, abyśmy potrafili dostrzec i wsłuchać się w wartości, jakie nam chciał przekazać swoim życiem.”

10 lat z Janem Pawłem II

„Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś. To osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić i jak żyć. Patron Szkoły – to wielki dar i ogromne zobowiązanie. Pragniemy, aby mądrość naszego patrona Jana Pawła II – przenikała wszystkich, abyśmy potrafili dostrzec i wsłuchać się w wartości, jakie nam chciał przekazać swoim życiem.”

Jubileusz 10-lecia nadania imienia i poświęcenia sztandaru w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się 16 października 2018 r. Organizacją uroczystości zajął się zespół nauczycieli: Iwona Kudrzycka, Krystyna Wiśniewska, Kamila Górniak-Stolarczyk , Aldona Kaczmarczyk przy udziale wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Józefa Midury. W słowie Bożym skierowanym do wiernych proboszcz przypomniał życie naszego patrona, którego droga była wędrówką „pod prąd”- trudna, ale zakończona wielkim zwycięstwem. Po zakończonej Mszy świętej wszyscy uczestnicy przemaszerowali na teren szkoły, gdzie odbyło się uroczyste posadzenie dębu upamiętniające tę wyjątkową uroczystość. Swój udział w tej historycznej chwili mieli zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności szkolnej .

Dyrektor szkoły Bernadetta Zdunek powitała zgromadzonych na uroczystości słowami: „ Z radością i nieukrywanym wzruszeniem witam wszystkich zgromadzonych w progach naszej szkoły, szkoły, która od 10 lat nosi imię Jana Pawła II i ma sztandar z wizerunkiem papieża.”

W przemówieniu przypomniała podjęte przed dziesięcioma laty wydarzenia, których celem było nadanie szkole imienia Jana Pawła II oraz sztandaru z wizerunkiem papieża, wymieniła również osoby, z inicjatywy których te działania zostały podjęte. Dyrektor Szkoły, zwracając się do zgromadzonych powiedziała:
„ Szanowni Goście, Wielu z obecnych tu Państwa było świadkami ceremonii z 2008 r.” (…) Dzisiejsza uroczystość, 10 rocznica nadania imienia i sztandaru wpisująca się pięknie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, jest dla szkolnej społeczności czasem, w którym przypominamy sobie postać, nauczanie, głoszone wartości patrona, oddajemy cześć jego pamięci”

Jan Paweł II to niekwestionowany autorytet dla nas wszystkich, człowiek, który poprzez przesłanie uniwersalnych wartości i zasad moralnych wskazywał, jak nadawać sens własnemu życiu, jak czynić świat lepszym. Jan Paweł II to autorytet dla wielu pokoleń na całym świecie, człowiek, dla którego wartości chrześcijańskie i patriotyczne stały zawsze na pierwszym miejscu. Swoim życiem dawał niezwykłe świadectwo wiary, pokazywał jak pięknie i godnie żyć, a nas wszystkich uczył, że:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Wzruszającą część artystyczną pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali uczniowie szkoły, a myślą przewodnią stały się hasła papieskie, które wspólnota szkolna przeżywała rokrocznie 16 października od dziecięciu lat:

2009r. Jan Paweł II – Papież wolności
2010r. Jan Paweł II – Odwaga świętości
2011r. Jan Paweł II – Człowiek modlitwy
2012r. Jan Paweł II – Papież rodziny
2013r. Jan Paweł II – Papież dialogu
2014r. Jan Paweł II – Świętymi bądźcie
2014r. Jan Paweł II– Patron rodziny
2016r. Bądźcie świadkami miłosierdzia
2017r. Idźmy naprzód z nadzieją
2018r. Promieniowanie Ojcostwa

Młodzi artyści głębią wypowiadanego słowa, pięknymi pieśniami, tańcem i zabawią przybliżyli zgromadzonym postać wspaniałego patrona, ale nade wszystko człowieka. Z głośników popłynął głos Papieża z ważnymi przesłaniami skierowanymi do zgromadzonych.
„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”

Młodzi artyści muzyką, słowem i śpiewem przekazywali kim jest Jan Paweł II dla całej społeczności:

Jesteś światłem,
które rozjaśnia najciemniejsze mroki grzechu
Jesteś gwiazdą,
która prowadzi do Pana jak dwa tysiące lat temu
Jesteś źródłem,
z którego zawsze pragnę czerpać wodę
tę wodę, która gasi pragnienie prawdy płynącej od Boga
Jesteś ogniem,
który rozpala zziębnięte ludzkie serce
Jesteś miłością,
której dawałeś od siebie najwięcej
Jesteś nadzieją,
dodajesz otuchy, choć już Ciebie z nami nie ma
Jesteś natchnieniem,
dziś już wiem, że te słowa płyną prosto z serc.
Wiem, że w niebiosach
spokojnym okiem spoglądasz na mnie.

Więc co wieczór w niebo patrzę
Może kiedyś Cię zobaczę,
może kiedyś będzie nam dane
w Ogrodach przechadzać się z Panem.

Z ogromną ekspresją zaśpiewali piosenkę „Zabierzesz mnie na drugi brzeg”, w której wyrazili pragnienie bycia blisko Patrona „teraz i na zawsze”. Następnie przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli zwrócili się do Jana Pawła II:

Przedstawicielka uczniów wypowiedziała znamienne słowa:

Jesteśmy dumni, iż nasza szkoła nosi imię tak wielkiego Polaka. To zobowiązuje nas do wytężonej pracy na każdym polu; tak, aby kolejne pokolenia poznawały dorobek Jana Pawła II, Jego wkład w przemiany ustrojowe na świecie, ale przede wszystkim poznawały Boga.

Reprezentantka nauczycieli i pracowników szkoły dodała:

Jan Paweł II pozostawił swój ślad, ślad wyjątkowej i niepowtarzalnej obecności tu na ziemi każdemu z nas. Stał się dla nas wielkim autorytetem, kimś wyjątkowym, bliskim, rozsiewającym wokół siebie wiele dobra.

Przewodnicząca Rady Rodziców wyraziła pragnienie w imieniu całej społeczności szkolnej:

Kochany Ojcze Święty! TY nam błogosławisz i patrzysz na nas z okna Domu Ojca. Pragniemy Cię zapewnić, że na zawsze pozostanie w naszej pamięci Twoje wspaniałe, ciepłe spojrzenie, na zawsze pozostaną Twoje słowa, wzywające do modlitwy, do zawierzenia Bogu, ukazujące drogę do Domu Ojca, bo przecież TY już tam na nas czekasz. „Ojcze, bądź naszą Drogą, bądź Źródłem!”.

Nie zabrakło także ulubionej piosenki papieża. Barkę zaśpiewali wszyscy zgromadzeni w poczuciu bliskości Jana Pawła II w tej wzniosłej i wyjątkowej chwili.

Jan Paweł II stawia przed nami zadanie, abyśmy byli świadkami nadziei i prawdziwej radości dla wielu ludzi, abyśmy miłość nosili w sercach. Istnieje wielka potrzeba rozsiewania wiary, nadziei i miłości. Podążajmy naprzód przezwyciężając trudy życia codziennego z naszym patronem. Niech nam towarzyszy na dobre i złe – w pragnieniu wyrażały dzieci.

Zwieńczeniem spotkania stały się przemówienia, życzenia i gratulacje zaproszonych gości:
Wójta Gminy Rozogi – Zbigniewa Kudrzyckiego, posłanki na Sejm – Anny Wasilewskiej, radnego sejmiku wojewódzkiego dyrektora SM Mlekpolu oddział Mrągowo – Marcina Piwowarczyka, wizytatorek Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Joanny Jabłońskiej i Agnieszki Kardosz, dyrektor zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Milówce – Iwony Cieślak, proboszcza parafii – ks. Józefa Midury, wójta Gminy Rozogi w latach 1990-2014 – Józefa Zaperta.

Odczytane zostały także listy skierowane do społeczności szkoły od Jego ekscelencji kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolity Warmińskiego – arcybiskupa seniora Wojciecha Ziemby, marszałka województwa warmińsko – mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina, wojewody warmińsko – mazurskiego – Artura Chojeckiego, warmińsko – mazurskiego wicekuratora – Wojciecha Cybulskiego, wójta Gminy Milówka – Roberta Piętki.

Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy uroczystości mieli sposobność zrobienia wspólnego zdjęcia oraz złożenia wpisu w przygotowanej na tę okazję księdze pamiątkowej. Następnie zaproszeni goście i cała społeczność szkoły udali się na ciepły posiłek i degustację kremówek papieskich, by tam podzielić się swoimi wrażeniami nie tylko z tego dnia, ale z całego dziesięciolecia pracy szkoły.

Ta wyjątkowa uroczystość dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń całej społeczności szkolnej i wszystkim zaproszonym gościom.

To był niezwykły dzień, który zdarza się raz na dziesięć lat.

{gallery}galerie/Rok2018/10lecie{/gallery}

Ostatnie aktualności

Let’s play together!

Projekt współpracy międzynarodowej szkół: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, 1st Primary School of Schimatari, Grecja,  Osnovna škola Darda, Chorwacja,  Czas trwania projektu:

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

18 maja 2022 r., w 102. rocznicę urodzin Patrona szkoły, odbył się po raz trzeci Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W rywalizacji wzięły udział